Vekstprogram

Har bedriften din vekstambisjoner?

Kongsvingerregionen tilbyr ulike vekstprogram tilpasset din bedrift. Vekstbedrifter har både mulighet til å få bistand fra Biosmia, inkubatorbedrift i Hedmark kunnskapspark.

Biosmia

BioSmia er et bioøkonomisenter skal stimulere bioøkonomisatsningen på Innlandet. BioSmia skal være et verktøy for å identifisere og hjelpe til med å løfte fram gode idéer. Små og store idéer til innovasjon innen bioøkonomi er velkomne!

Ta kontakt med Petter Moseby i K+ / HKP for få mer informasjon om hvordan din ide utvikles.

Inkubator

Prosessen med å få realisert de nye idéene kaller vi inkubasjon. Hensikten med inkubasjon er å legge til rette for en positiv verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor de fleste investorer opplever risikoen som for høy for å investere selv.

Hos K+ / Hedmark kunnskapspark kan du i to år få tett oppfølging som inkubatorbedrift. Du får da bistand på alt fra det praktiske med å etablere en bedrift, sikring av rettigheter, utvikling av forretningsmodell og plan og ikke minst hjelp til finansiering. Både nye bedrifter som typisk har kun kompetanse og en god forretningidé og etablerte bedrifter som vil utvikle nye produkter og tjenester kan bli inkubatorbedrifter. Idéhavere kan komme fra FoU-miljø, næringslivet eller være gründere som har utviklet forretningsidéen på egenhånd.

Kontakt Werner Melby K+ / Hedmark kunnskapspark i  for informasjon og vurdering av ideen i forhold til inkubasjon.