Klynge

Trenger bedriften vekststrategi?

For å skape vekst trenger ofte bedriften bedre innsikt nye og eksisterende markeder. Næringsutviklingsapparatet tilbyr rådgivning og strategisk analyse til bedrifter med vekstambisjoner.

Næringsutviklingsapparatet er også behjelpelig med å bistå i strategiutvikling med utgangspunkt i analyse og markedsvurderinger.

Ta kontakt med en av aktørene for å høre hva slags bistand du kan få.

Les mer om de ulike aktørene under Individuell bedriftsrådgivning