NCE Heidner Biocluster er den nasjonale næringsklyngen for bærekraftig matproduksjon.

Klyngen består av nærmere 50 bedrifter og forskningsinstitusjoner innen verdisirkelen fra gener til mat til restressurser, og utgjør samlet en omsetning på over 60 mrd norske kroner. I klyngen er det et omfattende samarbeid om kompetanseheving, FoU, innovasjon og internasjonal kommersialisering. Samarbeidet er organisert som et prosjekt fasilitert av Klosser Innovasjon og med midler fra Hedmark Fylkeskommune.

www.heidner.no

Våre samarbeidspartnere

 

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no