NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Våre hovedmål er å styrke medlemmenes konkurransekraft i et internasjonalt marked og være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon.
Dette oppnår klyngen gjennom verdiskapende samarbeid innen internasjonal kommersialisering, bærekraft, innovasjon og ny muliggjørende teknologi.

Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl og genetikk, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.

I november 2018 ble klyngen gjennom det nasjonale klyngeprogrammet hos Innovasjon Norge tildelt den høyt anerkjente statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE).

NCE Heidner Biocluster fasiliteres av Klosser Innovasjon AS.

www.heidner.no