Klynge og nettverk (Gammel)

Samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljø gir økt verdiskapning. Derfor fasiliterer vi Heidner Biocluster og Industriklyngen 7sterke