Kampen mot antibiotikaresistens

Utviklingen av antibiotikaresistens er en av de største utfordringene i moderne medisin. Antibiotika har i over 70 år vært avgjørende for behandling av livstruende infeksjonssykdommer, men overforbruk av medikamentene har ført til utviklingen av resistens. Dette kan gi lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Resistensutviklingen globalt er sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Med vår kompetanse og vårt nettverk innen biomedisin og matproduksjon har Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster valgt kampen mot antibiotikaresistens som et satsningsområde

På tross av at norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden, ser vi en økning i resistensutviklingen også her i landet. For å bekjempe antibiotikaresistens må det til et dugnadsarbeid kombinert med «én helse»-perspektiv; det vil si at helsen til mennesker, dyr og miljøet må sees i sammenheng.

Et konkret prosjekt som det arbeides med er å utvikle en metode for å oppdage antibiotikaresistens i bakterier som lever i jur hos kuer. Førsteamanuensis Rafi Ahmad ved Høgskolen Innlandet benytter bioinformatikk og kunstig intelligens til å kartlegge resistens hos bakterier. Dessuten har hans laboratorium utviklet en måte å isolere bakterie DNA fra kuas eget DNA i melk, noe som gjør en analyse enklere og mer sikker.

Vil du vite mer om vårt arbeid knyttet til antibiotikaresistens eller delta i satsningen?
Klosser Innovasjon ønsker å komme i kontakt med forskere og bedrifter som har prosjektideer eller ønsker å bidra med kunnskap eller andre ressurser.
Kontakt: Nis Valentin Nielsen

Nis Valentin Nielsen

Stilling: Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010
E-post: nis@klosser.no

Nis er utdannet innen bioteknologi fra Aarhus Universitet og har doktorgrad i biokjemi fra UiO. Som prosjektleder har han ansvar for innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi og bioteknologi. Nis har erfaring fra forskning og utviklingsarbeid innen medisinsk og bioteknologisk arbeid, og han har ledet forskningsprosjekter og publisert vitenskapelige artikler i Danmark og Norge. Som innovasjonssjef har han ansvar for innovasjonsprosjekter og nettverk med deltakelse av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. Han jobber også med kompetansemegling, som innebærer å koble bedrifter med relevante forskningspartnere og bistå med søknader. På fritiden går han på ski og på tur, elsker å reise til steder hvor det ikke er for varmt og liker å høre historier fortalt i en hyggelig atmosfære.

Nis Valentin Nielsen

Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010