Klosser Innovasjon med samarbeidspartnere er klare for å arrangere Etablererkurs i Innlandet. Vi ser fram til å møte både gründere og etablerte bedrifter med spennende ideer.

For etter at Innlandet fylkeskommune la Etablereropplæringen i Innlandet ut på anbud, så var det Siva-partnerne i Innlandet som fikk tilslaget. Klosser Innovasjon er en av flere Siva-partnere i Innlandet, og ser fram til kursstart over hele fylket nå i mars.

Hvorfor bør folk melde seg på kurs?

– Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre? Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne? Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien? Da bør du melde deg på Etablererkurs!

KLARE FOR KURS: De kursansvarlige for etablererkursene i Klosser Innovasjon ser fram til oppstarten av Etablererkurs i Innlandet nå i mars. Øverst fra venstre Regine Behrens Dyreng i Klosser Elverum, Nis Valentin Nielsen i Klosser Hamar, Stian Gulli Hanssen i Klosser Kongsvinger og Mali Hagen Røe i Klosser Tynset.

Kongsvingerregionen
Den 10. mars er vi klare med Etablererkurs i Kongsvingerregionen, hvor vi samarbeider med Sør-Hedmark næringshage om å levere kursinnholdet. Alle våre etablererkurs er for tiden heldigitale, men vil bli fysiske når det blir mulig i forhold til Covid-19.

I Kongsvingerregionen blir det kurskvelder på onsdager, og du melder deg på her: https://etablererkursinnlandet.no/

Ønsker du å vite mer om kurset i Kongsvingerregionen før du melder deg på?

– I Kongsvingerregionen inviteres det til digital inspirasjonskveld onsdag 17. februar, hvor vårt etablererkurs vil bli gjennomgått og hvor gründere fra tidligere kurs vil fortelle om sine erfaringer, sier Stian Gulli Hanssen i Klosser Innovasjon i Kongsvinger, som er kursansvarlig i Kongsvingerregione

Hamarregionen
I Hamarregionen tilbyr vi digitalt etablererkurs over fem kvelder med oppstart torsdag 18. mars. Kurset avsluttes 22. april og vil som de andre kursene veilede deltakerne i forhold til egen forretningsplan. Les mer om kurset og meld deg på her: https://etablererkursinnlandet.no/

– Selv om det arrangeres digitale kurs, så er det smart å melde seg på i den regionen du hører til. Dette sett i forhold til det å bygge nettverk med andre bedrifter i ditt lokalmiljø, samt i forhold til oppfølgingstimer i etterkant av kurset, sier Nis Valentin Nielsen i Klosser Innovasjon på Hamar, som er kursansvarlig for Hamarregionen.

Vil du vite mer om kurset i Kongsvingerregionen så kan du delta på en digital inspirasjonskveld 16. februar.

Sør-Østerdal
I Sør-Østerdal blir det også digitalt Etablererkurs med oppstart torsdag 18. mars, hvor vi samarbeider med Sør-Østerdal næringshage. Selve Etablererkurset går over fem kvelder og avsluttes 29. april. Les mer om kurset og meld deg på her: https://etablererkursinnlandet.no/

– De som ønsker å få vite mer om vårt Etablererkurs kan bli med på et digitalt gründerarrangement 11. mars, sier kursansvarlig Regine Behrens Dyreng i Klosser Innovasjon på Elverum. Der vil det bli gitt mere informasjon om kursets innhold og metodikk.

Nord-Østerdal
I Nord-Østerdal arrangerte vi høsten 2020 et Gründerkurs, med om lag 20 påmeldte. I tillegg til at det nylig er arrangert et kurs, så har også kommunene i Nord-Østerdal et stort ønske om å arrangere fysiske etablererkurs.

– Derfor er det blitt enighet om å avvente kursstart i Nord-Østerdal til høsten 2021, sier Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon på Tynset, som er kursansvarlig i Nord-Østerdal.

Men hun påpeker at det også er mulig å melde seg på Etablererkurs i andre regioner, dersom man ikke vil vente til høsten. Etablererkurset i Nord-Østerdal arrangeres i samarbeid med Rørosregionen næringshage.

Hvordan?
Den første samlingen/kurskvelden på Etablererkurset er gratis. Ønsker du å bli med videre koster det kr 1.100 for hele kurset. Kurset er lagt opp til en blanding av arbeidsoppgaver/læring som gjøres hjemmefra før samlingene via en digital plattform, og undervisning/workshops under de digitale samlingene. Etter endt kurs vil du ha din egen forretningsplan. I tillegg til kurset får du inntil 4-6 veiledningstimer, individuelt eller i grupper, for temaer som du ønsker spesielt å få belyst.
Les mer om kursene og meld deg på her: https://etablererkursinnlandet.no/

Bredt samarbeid
Det er totalt 8 bedrifter som utgjør Siva-partnerne i Innlandet, og som samarbeider om å levere Etablererkursene i Innlandet. De 8 bedriftene er i tillegg til Klosser Innovasjon, Sør-Østerdal Næringshage AS, Sør-Hedmark Næringshage AS, Rørosregionen Næringshage AS, Total Innovation AS, Valdres Næringshage AS, Skåppå AS og Landsbyen Næringshage AS.