Slomarka industriområde

Slomaka er et svært sentralt industriområde i Kongsvingerregionen. Området ligger tilknyttet ny E16 , med kort vei til store markeder i Osloregionen. Næringsområdet har store utvidelsesmuligheter og grunnforholdene gjør at området har god utbyggingsøkonomi.

Fakta om området

Adkomst: Direkte tilknyttet E16 via trafikkmaskin.
Antall dekar som er regulert: Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig. Mulighet til å regulere ytterligere 550 daa, dette er satt av i kommuneplanen.
Arealsituasjon: Flatt skogsterreng med byggeklare tomter.
Regulert til: Industri.
Reguleringsplan: Byggehøyde inntil 10 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet for å endre reguleringsplan ved behov.
Grunnforhold: Stabile grunnforhold, ubebygd areal består av morenejord, ellers i blanding med elveavsetninger og tykk havavsetning.
Vann og kloakk: Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm/bredbånd: Strøm og fiber.
Eier(e): Opplysningsvesenets fond.
Annen industri på området: Normet, Dekkteam, Veflen entreprenør, Paragon Nordic, Slobrua gjestegård.

Adresse

Slomarka, 2100 Skarnes

Mer info

Bedrifter i området
Næringsfordeling etter NACE
Ekstern lenke til Reguleringsplan
Kommuneplanens arealdel

Avstander

E16: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 44 km
Gardermoen flyplass: 67.4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Sør-Odal

Avstand kommunesenter: 2.5 km
Folketall: 7030
Areal: 1229.33 km2

For mer info:
John Kristian Strand
Kommunikasjons- og næringskoordinator, Sør-Odal kommune
Tlf. 930 13 875

http://www.sor-odal.kommune.no