Kirkenær industriområde

Trefaglig miljø samlet

Regionens sterkeste trefaglige miljø er etablert på området. I tillegg sterke produksjonsbedrifter som er ledende innenfor sitt fagfelt. Kommunen tilrettelegger for nye etableringer på området. Egen fjernvarme leverandør er etablert på området.

Fakta om området

Adkomst: Fra området direkte adkomst til Rv 2 og jernbanen.
Antall dekar som er regulert: Totalt 314 daa hvorav ca 100 daa er ledig.
Arealsituasjon: Flatt terreng med byggeklare tomter
Regulert til: Industri
Reguleringsplan: Kan bebygges med høyde opptil 18 meter. Utnyttelsesgraden er xx %.Mulighet å endre reguleringsplan ved behov
Grunnforhold: 2 meter siltige masser over sand, sonderingene tilsier samme type masser ned til 35 meter.
Vann og kloakk: Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk. Sprinkelanlegg koblet til vannverk + 350 m3 magasin for brannvann (kun to slike anlegg i Norge). Egen brannstasjon tilknyttet industriområdet
Strøm /bredbånd: Strøm og fiber???
Fjernvarme: ?
Eier(e): ?
Annen industri på området: Solør bioenergi, Bergene Holm, Moelven Profil, Hunter Douglas, Solør Agrotre, Glamox Luxor, Bredesen Opset.

Adresse:

Industrivegen, 2260 Kirkenær

Mer info

Kommuneplanens arealdel

Avstander

RV2: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 34,8 km
Svenske grensen: 0,5 km
Gardermoen flyplass: 112 km
Oslo havneterminal: 112 km

Eidskog

Avstand kommunesenter: 11 km
Folketall: 6 135
Areal: 640 km2

For mer info:
Steinar Grønnerud
Teknisk sjef Eidskog kommune
402 00 066

http://www.eidskog.kommune.no