Hernesmoen næringspark

Flatt terreng med byggeklare tomter

Ledige tomter i etablert område med kort vei til jernbane. Hernesmoen næringspark ligger på sydsiden av Glomma mellom Skarnes og Kongsvinger.

Fakta om området

Adkomst: Lokalisert langs fylkesvei175, ca. 4 km fra Sander-krysset som er tilknyttet E16.
Antall dekar som er regulert: Totalt 600 daa hvorav ca. 200 daa er ledig.
Arealsituasjon: Flatt terreng med byggeklare tomter.
Regulert til: Industri.
Reguleringsplan: Byggehøyde inntil 9 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov.
Grunnforhold: Blanding elveavsetninger (sandmo) og torv/myr, varierer på tomta.
Vann og kloakk: Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd: Eidsiva bredbånd og Telenor gjennomgående fiber rett ved areal. 2 x 2 fiberveier til Oslo mulig.
Normaldrift for strøm gir 5 MW ledig kapasitet. Det kan opparbeides forsyning fra flere trafoer.
Eier(e): Sør-Odal komuune
Annen industri på området: Glåmdal interkommunale Renovasjonsselskap, Hernesmoen biobrensel, Skarnes Maskinutleie.

Adresse

Hærnesvegen (rv175), 2116 Sander

Ekstern lenke til Reguleringsplan
Kommuneplanens arealdel

Avstander

E16: 7 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 11 km
Svenske grensen: 47 km
Gardermoen flyplass: 67,7 km
Oslo havneterminal: 84,7 km

Sør-Odal

Avstand kommunesenter: 11 km
Folketall: 7030
Areal: 1229.33 km2

For mer info:
John Kristian Strand
Kommunikasjons- og næringskoordinator, Sør-Odal kommune
Tlf. 930 13 875

http://www.sor-odal.kommune.no