Grinder industriområde

Ferdigregulert for industri

Ferdigregulerte områder som er ypperlige til industriformål med direkte adkomst til Rv 2. Tett på Solørbanen. Kommunen tilrettelegger for nye etableringer på området.

Fakta om området

Adkomst: Syd for Kirkenær med direkte adkomst til Rv 2.
Antall dekar som er regulert: Totalt 300 daa ledig areal.
Arealsituasjon: Flatt terreng.
Regulert til: Industri.
Reguleringsplan: Byggehøyde inntil x meter, utnyttelsesgraden er xx %.Mulighet å endre reguleringsplan ved behov.
Grunnforhold:
Vann og kloakk: Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd: Strøm og fiber???
Fjernvarme: ?
Eier(e): Grue kommune.
Annen industri på området: Hverbergsmoen, Entrack.

Adresse

Sandmovegen, 2264 Grinder

Mer info

Ekstern lenke til Reguleringsplan
Kommuneplanens arealdel

Avstander

Rv2: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 44 km
Gardermoen flyplass: 67.4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Grue

Avstand kommunesenter: 2.5 km
Folketall: 4765
Areal: 837 km2

For mer info:
Håkon Gjems
Teknisk sjef Grue kommune
Telefon: 62 94 20 55

http://www.grue.kommune.no