Flate tomter med mange muligheter

Grasmo-området er under regulering for industrietablering.  Fremtidig løsning kan gi areal også egnet til andre etableringer.

Fakta om området

Adkomst: Ved Rv 2 ved Matrand. Adkomst til Rv 2 1,0 km på fv. 342 Bråtavegen.
Antall dekar som er regulert: 420 daa under regulering.
Arealsituasjon: Flate tomter. Furumo.
Regulert til: Under regulering til industri.
Grunnforhold: Grus og sand.
Vann og kloakk: Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd: Strøm og fiber vil etableres ved utbygging.
Fjernvarme:  Flere private.
Eier(e): Eidskog kommune.
Annen industri på området: Grasmo AS, Gunnar Holth Grusforretning AS, Proffkamp AS.

Adresse

Sandnesvegen, 2235 Matrand

Mer info

Kommuneplanens arealdel

Avstander

RV2: 1 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 14 km
Gardermoen flyplass: 67.4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Eidskog

Avstand kommunesenter: 2.5 km
Folketall: 6135
Areal: 640 km2

For mer info:
Steinar Grønnerud
Teknisk sjef Eidskog kommune
402 00 066

http://www.eidskog.kommune.no