Granerud industriområde

Kjemiske byggevarer og logistikk

Nytt næringsområde i umiddelbar tilknytning til det godt opparbeidet industrifeltet Granerud mellom Sand og Mo. Bedriftene i og rundt Granerud har høy kompetanse innenfor betong, både innen produksjon (Mapei, BASF) og bruk/konstruksjon. Området huser dessuten av flere store leverandører innen veibasert frakt og spedisjon. Innenfor en radius på 100 km når man store makreder på hele Østlandet.

Fakta om området

Adkomst: Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
Antall dekar som er regulert: Totalt 550 daa hvorav 450 daa blir regulert til industri/lager.
Arealsituasjon: Bebygd område i dag er ca. 70 daa.
Regulert til: Industri/lager.
Grunnforhold: Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
Vann og kloakk: Tilkoples privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk
Strøm /bredbånd: Strøm og fiber fra Eidsiva.
Fjernvarme:
Eier(e): Nord-Odal kommune og private.
Annen industri på området: BASF, Ruud's Transport, Brødrene Stenskjær, RaKon AS, Frakt og Spedisjon AS.

Adresse:

Industrivegen, 2120 Sagstua

Mer info

Ekstern lenke til Reguleringsplan
Kommuneplanens arealdel

Avstander

FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Nord-Odal

Avstand kommunesenter: 3,0 km
Folketall: 5102
Areal: 508 km2

For mer info:
Eva Snare
Næringssjef Nord-Odal kommune
Mobil 904 00 643
eva.snare@nord-odal .kommune.no

http://www.nord-odal.kommune.no