Flobergshagen næringsområde

Flate tomter i område med service/handel

Åsnes har et kreativt næringsliv innenfor eHandel, grafisk industri og callsenter-virksomhet. Næringsområdet ligger inntil Solørbanen med kort vei til Flisa sentrum. Her er det kobling til Rv 2 mot nord og sydgående retning til henholdvis Elverum og Kongsvinger.

Fakta om området

Adkomst: Ligger langs Fv 206 ca 2.5 km til Flisa sentrum og Rv 2. Beliggende inntil eksisterende industriområde.
Antall dekar som er regulert: 55 daa ledig område.
Arealsituasjon: Flate tomter.
Regulert til: Industri.
Reguleringsplan: Arealet kan oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, bebyggelse inntil 2 etasjer eller 15 meter, boligbygg tillates ikke, en biloppstillingsplass pr 100 kvm gulvflate for industri, og pr 200 kvm for lager.
Grunnforhold: God byggegrunn (sand) som for tiden benyttes til kornproduksjon.
Vann og kloakk: Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd: Strøm og fiber.
Fjernvarme: Nei.
Eier(e): Åsnes kommune.
Annen industri på området: Klubben, Jordan fabrikker, Fiskå Mølle Flisa.

Adresse

Færdervegen, 2270 Flisa

Mer info

Reguleringsbestemmelser
Kommuneplanens arealdel

Avstander

RV2 og Flisa: 2,5 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 48 km
Svenske grensen: 84 km
Gardermoen flyplass: 95 km
Oslo havneterminal: 142 km

Åsnes

Avstand kommunesenter: 2.5 km
Folketall: 7352
Areal: 1041 km2

For mer info:
Otto Langmoen
Virksomhetsleder Åsnes kommune
Mobil 62 95 66 64

http://www.asnes.kommune.no