Et regionalt kontaktpunkt

 • Vi gir bedriften et sted og en person å forholde seg til – det gjør det enkelt å få svar og veiledning
 • Vi har tett samarbeid med kommuner og andre aktører og kan derfor bidra til å svare opp alle bedriftens spørsmål og problemstillinger
 • Vi involverer de aktører som er viktig for bedriften
 • Vi har oversikt over:
  • Industri- og næringsområder i regionen
  • Eiendomsmarkedet
  • Bestående næringsliv
  • Råstoffsituasjon
  • Alle kommunene i regionen
  • Hjelpemiddelapparatet
  • Kompetanse og metoder
  • Regionens fortrinn
 • Vi kan også bistå med foretningsmessig rådgivning hvis bedriften har behov for det i en “flyttefase” – inkludert analyse av marked, råstofftilgang m.v

Ta kontakt med Stian for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift!