Decon SFS (Safer Food Solutions) på Kongsvinger arbeider for å bedre europeisk mattrygghet. Bedriften fjerner 99,9 prosent av farlige bakterier på kyllingkjøtt uten at utseende, smak eller lukt endres. Nå er bedriften godkjent for EUs største forsknings- og utviklingsprogram Horisont 2020, som gis til innovative bedrifter med store muligheter.

– Dette er en formidabel anerkjennelse av Decon SFS idé og utviklingsarbeid. Vi har utviklet en løsning som på en miljøvennlig måte fjerner farlige bakterier gjennom en prosess som vi har kalt hydrotermisk bakteriolyse (HTB). Prototypen har vi testet hos Pujante, et stort kyllingslakteri i Spania, sier styreleder Vidar Julien.

HTB løser et stort samfunnsproblem, gjør maten tryggere, øker holdbarheten på maten og medfører mindre matsvinn.

 

Illustrasjonsbilde Horisont 2020.
Horisont 2020. (Bilde: Horizon 2020)

EUs største forsknings- og innovasjonsprogram

Horisont 2020 er EUs største EU-forsknings- og innovasjonsprogram. Gjennom Horisont 2020 mottar Decon SFS midler fra SMB-instrumentet, som gis til innovative SMB-er med stort potensial for vekst og internasjonale ambisjoner. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

 

Krevende prosess

– Å bli godkjent for Horisont 2020-programmet er svært krevende og vanskelig. At vi har klart dette, må vi i all beskjedenhet si er en bragd! Nå har vi invitert Nofima, Nortura og Pujante til å delta i prosjektet, og drøfter nå rollen deres i utviklingsarbeidet, forteller Julien.

– SMB-instrumentet gir støtte i to faser, og vi har fått midler til fase 1, som omhandler konseptavklaring. I denne fasen skal vi analysere risiko og markedsmuligheter. Finansieringen er en fast sum på 50.000 euro, og i tillegg har Norges Forskningsråd bevilget oss 50.000 kroner i støtte til prosessen for å bli godkjent for fase 2 i Horisont 2020. Vi får også støtte i arbeidet fra Enterprise Europe Network og fra utvalgte coacher, sier Julien.

 – I løpet av 2019 skal vi lage en feasibility study og det skal utarbeides en søknad for SMB-instrumentet fase 2. Prosjektrammen i fase 2 er på inntil 25 millioner kroner, og målet for prosjektet er å utvikle neste generasjon Deconizer, forteller Julien.

– Parallelt med Horisont 2020 skal vi også gå bredt ut i kommersialiseringen av den eksisterende versjonen av hydrotermisk bakteriolyse (HTB) som Pujante har akseptert som tilfredsstillende dekontaminering.

– Vi er privilegerte som har fått Horisont 2020 og SMB-instrumentet, men vi ønsker også at det er større tilgang til eierkapital i innlandet. Aktive investorer og et investormiljø er dypt savnet, sier Julien.

 

Verdifull hjelp

– Vi har ikke klart dette alene. Vi har hatt og har fremdeles stor glede av medlemskapet i NCE Heidner Biocluster. I tillegg har vi vært inkubatorbedrift i Klosser Innovasjon, og vi har fremdeles forretningsadresse hos Klosser Innovasjon på Kongsvinger, sier Julien.

Tilknytningen til et kunnskapspark- og klyngemiljø gir anerkjennelse.
– Jeg tror også at tilknytningen til klyngen har vært av betydning i forhold til Norges Forskningsråd og da vi skulle søke Horisont 2020, mener Julien.

– Selv om vi har hatt god støtte fra NCE-klyngen og Klosser Innovasjon, ønsker vi også å samarbeide mer med medlemmene i klyngen. Vi har kontakt på overordnet nivå, og ikke direkte til virksomheten vi bygger opp. Samtidig ser vi at det ikke er så mange virksomheter det er naturlig å knytte seg nærmere til, og vi håper det er mulig å finne samarbeidspartnere på tvers, sier han.

Mer informasjon om Horisont 2020 og SMB-instrumentet finner du her:

Horisont 2020

EU-finanisering (SMB-instrumentet)