Om arrangementet på Sentrum Videregående Skole, 6. november 2018

Skogen inn i fremtiden arrangeres av Klosser Innovasjon. Arrangmentet er en del av Biotown med arrangement på Hamar, Kongsvinger og Dalsbygda.

For mer informasjon om arrangementet kontakt Heidi Herredsvela (heidi.herredsvela@klosser.no)

Målet med Biotown er å synliggjøre potensialet bioøkonomi har for næringsutvikling i Innlandet. En samlende møteplass med sterke regionale arrangementer flere steder i Hedmark vil engasjere og involvere personer fra alle deler av bioøkonomien – fra mat og landbruk til skog. Samling på Hamar med både blått og grønt næringsliv vil gi store ringvirkninger i form av relasjonsbygging ut mot andre deler av bioøkomien og regional posisjonering knyttet til bærekraft og bioøkonomi.