Skogen inn i femtiden, 6. november 2018
Sentrum videregående skole, Kongsvinger

Norge har store skogressurser, men klarer å ta ut mindre verdiskapning av disse, relativt sett, enn både Sverige og Finland. Årets seminar vil vise hvordan vi kan skape større verdier ut av skogressursene, gjennom blant annet industrielt trebyggeri og videreforedling av Svensk halvfabrikat.
Sammen skaper vi bærekraftig produksjon og nye ideer! Last ned programmet som pdf her

 

Program
Konferansier: Erik Wold

08.30  -  09.00

Kaffe, registrering 

09.00  -  09.15

Velkommen
Sjur Strand, ordfører i Kongsvinger kommune og Kjersti Wangen, daglig leder Klosser Innovasjon avdeling Kongsvinger

09.15  -  09.40

Et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv
Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær Næringsdepartementet

09.40  -  10.10

Investeringsselskapet Shelterwood skal investere i Norsk skogindustri
Daniel Holth Larsen, investeringsdirektør Shelterwood

10.10  -  10.40

Hvordan skal Innovasjon Norge bidra til vekst i treindustrien?
Krister Moen, seniorrådgiver Innovasjon Norge  

10.40 -  11.10

Från de Värmländska skogarna till en global marknad
Kari Andersson, VD Hilmer Andersson

11.10  -  12.00

Lunsj

12.00  -  12.30

Strategi og fremtidsvisjoner for modulbygg
Tormod Kvisler, salgssjef Moelven

12.30  -  13.00

Kan Kongsvingerregionen utvikle mer industrielt trebyggeri?
Lars Atterfors, konsulent

13.00  -  13.30

Fra nano-cellulose av skog til kroppsdeler
Kristin Syverud, research manager RISE PIFI

13.30  -  14.00

Status godspakke innlandet
Yngve S. Andreassen, forretningsutvikler Klosser Innovasjon AS

14.00  -  14.15

Kaffepause

14.15  -  14.45

Ny fabrikk skal skape kufôr av trestokker
Gudmund Nordtun, administrerende direktør Glommen Skog

14.45  -  15.30

Politisk debatt om rammebetingelser for skogindustrien
Fra næringskomiteen på Stortinget, Kårstein Eidem Løvaas (H)
og André N Skjelstad (V). Fylkesråd for næring Thomas Breen (Ap)

15.30  -  15.45

Avslutning
Nils Arne Nordheim, styreleder Klosser Innovasjon