Om arrangementet

«Best på Bærekraft» arrangeres torsdag 8. november av Klosser Innovasjon og Rørosmeieriet på Rønningslemmen i Dalsbygda i Os kommune. Konferansen er en del av den grønne konferanseuken Biotown, med arrangementer også på Hamar og Kongsvinger.

Bærekraftige løsninger og nye ideer er en forutsetning for et konkurransedyktig og lønnsomt landbruk. Biotown «Best på bærekraft» blir en dag spekket med inspirasjon fra landbruksgründere, bønder, innovasjonsmiljøer, næringsliv og forskere. Under arrangementet vil det være en bolk som er viet til ny næring i tomme fjøs hvor gründere fra Norge og Sverige presenterer sine bedrifter. Vi tar også et dypdykk inn i landbruksøkonomien og ser på hva som kjennetegner bønder som gjør det godt økonomisk.

Foredragsholdere

Markus Brun Hustad – Hva er bærekraftig landbruk?
Rådgiver for Økologisk i Norge

Markus Brun begynte som lærling på et laboratorium som driver med kjemikalietoksikologi. Etter å ha erfart hva som skjer med rotters reproduktive evner etter å ha blitt utsatt for blant annet sprøytemidler, ble det helomvending i karriereplanene. Han tok bachelorgrad innen miljø og utvikling på Ås, etterfulgt av påbygning om økologisk landbruk. Markus er et kjent fjes for mange som jobber med økologisk matproduksjon og formidling av det glade budskap om å dyrke på naturens premisser. Han har vært ansatt i Norsk Bonde- og Småbrukarlag som prosjektleder for klimaprosjektet: «Fra kunnskap til handling», og sitter i koordineringsgruppa til ØkoUka. Han har også flere verv utenom mat og økologi-verdenen. Nå jobber Markus for Økologisk Norge, som prosjektleder for Landbrukets Økoløft. Han skal være vår konferansier under Biotown – Best på Bærekaft.

Maren Solvang Johnsen - Søberg gårds gründerreise; fra sau til selskap, til begge deler!
Gründer på Søberg Gård

Maren som kaller seg selv «Gardskjerring No1», har et høyt engasjement for sitt opplevelsesbaserte konsept. Søberg Gård har i 18 år drevet med utsalg av stearinlys i den gamle møkkjelleren på garden, for 2 år siden utvidet de til en fullverdig opplevelse med lokalmat og stemning både i salg og servering. Søberg Gård har opplevd en god utvikling gjennom hardt arbeid i mange år. I dag kan de skilte med nesten 500 kvm langs RV3, og i løpet av høsten 2018 åpnes nye dører og ytterligere 300 kvm med opplevelser og stemning. De tar nå i bruk alle kriker og kroker i fjøset og låven som hennes oldeforeldre bygde opp. Hør hennes gründerreise på Søberg Gård.

Connie Elise Gjerde Leet - Den Grønne Låven; kreativ og digital satsing på Fåset
Gründer på Den Grønne låven

Connie er daglig leder og motor bak Den Grønne Låven, som tilbyr kreative tips og kunnskap innen redesign og gjenbruk. Som en evig optimist og med et enormt pågangsmot står Connie for det meste av innhold, planlegging og organisering låvens digitale tilbud. Dette omfatter i hovedsak morsomme påfunn innen gjenbruk og kreative løsninger som gjør det både enkelt og gøy å være mer miljøvennlig. Det er Connie som er på de fleste filmer og bilder, skriver blogger og svarer mail. Kan man leve av dette da? Spør du kanskje nå. Under Biotown for du et inspirerende innblikk i forretningsideen bak Den Grønne Låven og hvordan den skal gjennomføres i praksis.

Få en smakebit av Connies verden her: https://den-gronne-laaven.mykajabi.com/blog/5

Waranyuta og Thomas Rognstad - Fra et næringsbygg fullt av Sirisser tilbys verdensmat fra Gjøvik
Grunnleggere av Urban Mat

Waranyuta kommer fra en gård i Thailand. Familien driver med oppdrett av sirisser, høner og kyr. Waranyuata er ekstremt bra på matlaging og finne rett smak på en rett. Noe som kommer godt med når den Thailandske delikatessen sirisser, skal introduseres for det norske folk. Thomas har vært yrkesmilitær i 20 år. Paret har før de begynte med sirissoppdrett, drevet flere firma. De bodde blant annet 2 år i Thailand, hvor de startet en bedrift for plast gjenvinning med 8 ansatte. I Norge har de startet Norplan, Amicus, og nå Urbanmat. Det som driver paret er ønsket om en egen arbeidsplass, og verdien i å lykkes. Det som startet med noen insekter i kjelleren på Gjøvik, har nå blitt til en million sirisser i et næringsbygg på Toten. Insektene kan kjøpes online, det vil også bli smakspøver etter foredraget

Carl-Gustaf Thulin - Potensialet som ligger i ville dyr generelt og kaniner spesielt
Dosent ved Sveriges Landbruksuniversitet

Carl-Gustaf er interessert i de ville dyrenes funksjon både for mennesker og for biologisk mangfold. Ville dyr er mat, pels og opplevelser men også beitedyr, byttedyr og rovdyr. Den ville kaninen kan fylle mange av disse viktige rollene i naturen, men kaninen er også et husdyr med mange dimensjoner, som for eksempel produksjonsdyr, kjæledyr og forsøksdyr. Carl-Gustafs foredrag handler om dette, med fokus på kaninens egenskaper.

Gösta Johnsson - Bærekraftig og lønnsom kaninoppdrett i praksis
Svensk kaninpionèr og daglig leder på Vreta Kaningård

Gösta startet med sine første kaniner i 1951 og har siden 1982 drevet Vreta Kaningård utenfor Enkøping sammen med sin samboer. Tre år senere startet de også opp med eget kaninslakteri på gården. På nittitallet etablerte Gösta Sveriges Kaninproducenteres Forening (SKPF) som han har vært leder for frem til 2014. I løpet av tiden som leder utarbeidet han et regelverk for kaninoppdrett i samarbeid med myndighetene. Målsettingen med regelverket har vært tilrettelegge for svensk produksjon av dyrevennlig, klimavennlig og sunt kjøtt. Gösta har også lang erfaring som kursholder. I tillegg til å kurse skandinaviske kaningründere, har han undervist det norske Mattilsynets inspektører i kaninoppdrett og kaninslakting. Møt ham på Biotown og få med deg det som er verdt å vite om kaninoppdrett.

Ola Flaten - Hvilke bønder greier seg godt økonomisk?
Dr. scient og forsker, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Ola Flaten er alvdøl. Han er utdannet sivilagronom (allsidig jordbruk) og har en doktorgrad om mjølkeproduksjonsøkonomi fra Norges landbrukshøgskole. Flaten har arbeida med mange ulike landbruksøkonomiske spørsmål, og særlig med drift og økonomi i det grovfôrbaserte husdyrholdet. I de senere årene har han bl.a. sett på sammenhenger mellom lønnsomhet og miljøforhold på økologiske og konvensjonelle mjølkebruk, og han har vært aktiv i samfunnsdebatten om drøvtyggere og klimaendringer. Flaten er bonde attåt med sau, skog og utmark.

Embret Rønning - Gårdspresentasjon av Rønningen gård i Vingelen
Bonde på Rønningen gård

Økologisk inspirasjonsbonde med beina godt plantet på jorda og avlingene den kan gi. På gården til Embret produseres det 300 000 liter mjølk årlig, som går til foredling på Røros. Produksjonen foregår i nytt, lafta, robotassistert fjøs, med førsteklasses arbeidsforhold for både folk og dyr. Samdriften på gården er avsluttet, men setra og utmarka brukes like aktivt i dag som for mange generasjoner siden. Embret har fokus på å bruke mest mulig grovfor, og å produsere grovfor av god kvalitet. Det er faktorer som har stor betydning for å få til et godt økonomisk resultat. Gå ikke glipp av hans tips til økonomisk og miljøvennlig gardsdrift.

For mer informasjon om arrangementet kontakt forretningsutvikler Cathrine Fodstad cathrine@klosser.no