Biotown

Velkommen til Biotown 2018

Klosser Innovasjon og næringsklyngen Heidner med gode samarbeidspartnere inviterer til Biotown 2018 – en grønn konferanseuke med fokus på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi, bioindustri og bærekraftig matproduksjon.