Velkommen til Biotown 2021: Agritech – Made in Norway

Årets Biotown setter agritech som eksportnæring på dagsorden. Utredninger gjort blant annet av Innovasjon Norge viser at norsk agritech (i utvidet forstand) har et enormt potensial og kan gi både økte eksportinntekter, nye arbeidsplasser samt bidra til å ta det grønne skiftet fra ord til handling. På Biotown møter du mennesker bak revolusjonerende ideer, teknologier og løsninger for å drive moderne og bærekraftig landbruk. I løpet av webinaret skal vi utforske hvordan vårt unike ressursgrunnlag bør utnyttes til å bygge en agritech-næring på linje med leverandørindustrien til olje og gass hvor verdier skapes gjennom eksport av både produkter og kompetanse.

Her kan du se opptak fra årets arrangement:

Klosser Innovasjon, NCE Heidner Biocluster og gode samarbeidspartnere inviterer til «Agritech – Made in Norway», med digital sending fra Hamar 9. november. 

Agritech er teknologi i landbruket som gir forbedring, mer effektivitet og høyere produktivitet. Agritech kan være produkter, tjenester og anvendelser fra landbruket brukt også i nye sektorer. Det første store steget innen agritech kom med den industrielle revolusjonen og mekaniseringen av landbruket. Nå står vi ovenfor en reindustrialisering også innenfor landbruk med digitalisering og fokus på bærekraft. Hva trengs for å bygge en agritech leverandørindustri? Programmet favner tematikk fra avl, genetikk og fruktbarhet i et internasjonalt marked, til digitalisering av jordbruket, sirkularitet og nye råstoffkilder. Biotown 2021 setter fokus på mulighetene og hvordan Norge skal lykkes både nasjonalt og internasjonalt.

Webinaret streames direkte fra denne websiden, og sendingen favner både filminnslag fra bedrifter og samtaler i studio.

PROGRAM
Programleder:
Olav Viksmo Slettan

12:30 • Velkommen og åpning av seminaret 

12:45 • Eksport av norsk genetikk 
Olav Eik-Nes
administrerende direktør Norsvin ASA 
Kristin Malonæs
administrerende direktør Geno ASA 
Sigrid Bratlie
prosjektleder NCE Heidner Biocluster 
Dennis Eriksson
Professor of Plant Functional Genomics, 
Department of Biotechnology INN University
Kristin Børresen
administrerende direktør Graminor

13:10 • Sirkularitet og nye råstoffkilder 
Hans Petter Olsen
administrerende direktør Pronofa 
Nils Österström
administrerende direktør Tebrito 
Alexander Solstad Ringheim
Co-founder, CEO, Insect enthusiast 
Invertapro AS 

13:40 • Digitalisering og presisjonsjordbruk 
Olav Eik-Nes
administrerende direktør Norsvin ASA Are Sætre
potetprodusent og bruker av Yara N-Sensor 
Patrick Waldemar Vice President, Head of Next Generation Technology 
Telenor Research 
Øyvind Overskeid
daglig leder Adigo 

14:05-14:45 • PAUSE 

14:45 • Nye løsninger på uløste problemer 
Simen Myhrene
daglig leder PlantSauna AS 
Hans Kristian Westrum
CGO SoilSteam 
Trond Lund
Head of Business Development N2 Applied 
Marit Mjøen Solem
daglig leder FindMy 

15:10 • Hvordan sikre vekst og mer eksport av norsk agritech? 
Odd Magne Rødseth
styreleder Aquagen 
Kathrine Myhre
administrerende direktør Patentstyret 
Sverre Bjørnstad
direktør Innovasjon Norge Innlandet 
Kristiane Haug Berg
daglig leder NCE Heidner Biocluster 

15:40 • Avslutning og vel hjem

DETTE ER BIOTOWN
Biotown er en nasjonal og grønn møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien. Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, noe vi ønsker å bidra til. Biotown arrangeres i år for sjuende gang på rad.