Velkommen til Biotown 2019

Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien. 

For å sikre at utviklingen skjer på en måte som sikrer fremtidig tilgang på ressurser og utvikling av et bærekraftig næringsliv, inviterer Klosser Innovasjon og næringsklyngen NCE Heidner Biocluster med gode samarbeidspartnere til konferanseuken Biotown 2019. Vi gir deg en grønn konferanseuke med fokus på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi, bioindustri og bærekraftig matproduksjon. Les mer om konferansene på Hamar, Kongsvinger og Fjellregionen(Alvdal) og meld deg på i dag! 

 

7. NOVEMBER, FJELLREGIONEN:

FREMTIDENS MATPRODUKSJON

13. NOVEMBER, HAMAR:

ONE HEALTH

14. NOVEMBER, KONGSVINGER:

SKOGEN INN I FREMTIDEN

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no