Bli med på Biotown 2019 i Innlandet

Klosser Innovasjon og næringsklyngen NCE Heidner Biocluster med gode samarbeidspartnere inviterer til konferanseuken Biotown 2019 i perioden 7.-14. november, hvor tre ulike konferanser går av stabelen på tre ulike steder.

7. NOVEMBER, FJELLREGIONEN:

FREMTIDENS MATPRODUKSJON

13. NOVEMBER, HAMAR:

ONE HEALTH

14. NOVEMBER, KONGSVINGER:

SKOGEN INN I FREMTIDEN

Biotown 2019 er en nasjonal møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Vi gir deg en grønn konferanseuke med fokus på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi, bioindustri og bærekraftig matproduksjon. Les mer om de ulike konferansene på Hamar, Kongsvinger og i Fjellregionen og meld deg på i dag!

Hvordan sikrer vi fremtidig tilgang på naturressurser og utvikling av et bærekraftig næringsliv? Hvordan kan vi jobbe for å bekjempe antibiotikaresistens? Hva er skogens betydning for klimaarbeidet? Hvordan sørge for klimasmarte løsninger på hver enkelt gård? Og hvilken rolle har husdyra i en bærekraftig matproduksjon? Under Biotown 2019 setter vi disse spørsmålene – og mange flere – på dagsordenen.

Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, noe vi ønsker å bidra til. Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien.