Velkommen til Biotown 2020!

Klosser Innovasjon med gode samarbeidspartnere inviterer til konferanseuken Biotown 2020 i perioden 12.-19. november, med tre ulike konferanser på tre ulike steder i Innlandet.

12. NOVEMBER, FJELLREGIONEN:

FREMTIDENS MATPRODUKSJON

18. NOVEMBER, HAMAR:

BIOVEKST – LÆR AV DE BESTE

19. NOVEMBER, KONGSVINGER:

SKOGEN INN I FREMTIDEN

Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien. Biotown er en nasjonal møteplass og en grønn Innlandsuke for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning.

Hvordan får vi økt verdiskapning av alt råstoffet vi har i Innlandet? Hvordan sikrer vi fremtidig tilgang på naturressurser og utvikling av et bærekraftig næringsliv? Hvordan kan vi sikre at norsk matproduksjon leverer kvalitetsmat i verdensklasse og bidrar til økt verdiskaping? Hvordan utnytter vi skogressursene på en bedre måte og hva er skogens betydning for klimaarbeidet? Dette er bare noen av problemstillingene som det vil bli satt søkelys på under Biotown 2020.

Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, noe vi ønsker å bidra til. Dette gjennom tre ulike Biotown-konferanser på tre ulike steder i Innlandet; på Hamar, Kongsvinger og i Fjellregionen.

Vel møtt!

Her finner du program fra fjorårets arrangement –  Biotown 2019