Gjør klart for Biotown 2020

I november hvert år arrangerer Klosser Innovasjon med gode samarbeidspartnere den grønne konferanseuken Biotown med fokus på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi, bioindustri og bærekraftig matproduksjon.

Foto: Rakel Berg

Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien. Biotown er en nasjonal møteplass og en grønn Innlandsuke for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Årets konferanser er de sjette på like mange år.

Hvordan får vi økt verdiskapning av alt råstoffet vi har i Innlandet? Hvordan sikrer vi fremtidig tilgang på naturressurser og utvikling av et bærekraftig næringsliv? Hvordan kan vi sikre at norsk matproduksjon leverer kvalitetsmat i verdensklasse og står for økt verdiskaping? Hvordan utnytter vi skogressursene på en bedre måte og hva er skogens betydning for klimaarbeidet? Dette er bare noen av problemstillingene som det vil bli satt søkelys på under Biotown 2020.

Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, noe vi ønsker å bidra til. Dette gjennom tre ulike Biotown-konferanser på tre ulike steder i Innlandet; på Hamar, Kongsvinger og i Fjellregionen.

Oppdatering på datoer for konferansene og program kommer.

Foto: Rakel Berg
© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no