Bruk av bioinformatikk til tidlig diagnostisering av antibiotikaresistens

Antibiotikaresistente bakterier kan overleve og formere seg selv om pasienten behandles med antibiotika. Dette betyr at flere ulike typer antibiotika må anvendes for å sikre effektiv behandling. Flere bakterier er imidlertid resistente overfor mange typer antibiotika på samme tid, og utgjør derfor et stort problem i helsevesenet. Problemet ventes å bli større i fremtiden og utviklingen av nye typer antibiotika er i nedadgående hastighet. Nye og raske metoder basert på DNA-sekvensering og bioinformatikk skal detektere antibiotikaresistens og hjelpe til med riktig valg av type antibiotika.

Prosjekteier: Høgskolen i Innlandet (INN)
Prosjektleder og idea generator: Prof. Rafi Ahmad
Partnere: FHI, OUS, Unn K-Res

 

Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster har tatt initiativ til å styrke arbeidet med «én helse» i Norge, som et ledd i kampen mot antibiotikaresistens. Les mer om dette arbeidet her: https://klosser.no/antibiotikaresistens/