Mottak, høsting og foredling av skogsbær for salg

Norge har store ressurser innen skogsbær, men det er få som utnytter dem. 1 million tonn ville bær råtner bort hvert år i Norge. Gjennom BioSmia vil Klosser Innovasjon bidra til å utnytte disse ressursene, i form av kommersiell innhøsting av skogsbær for salg. Planen er å prøve ut plukking, sortering og salg av ville skogsbær som et pilotprosjekt i 2020. Vi samarbeider også med NIBIOs fireårige bær-prosjekt, som skal se på om det er mulig å utvikle et norsk bær-kart.

Finansiert av: Hedmark fylkeskommune og Klosser Innovasjon
Partnere: BAMA, Rendalen næringsforening, Norske Moseprodukter
Prosjektleder: Mali Hagen Røe

Les mer om bærprosjektet Klosser Innovasjon deltar i sammen med NIBIO: https://klosser.no/vil-oke-utnyttelsen-av-norske-ville-baer/