Nedfrysning av singelbær

Mjøsregionen har en betydelig produksjon av hagebær. Dette blir i dag hovedsakelig levert og solgt som ferske bær i innhøstingssesongen. Prosjektet fokuserer på mulighetene som ligger i nedfrysing av enkeltbær/singelbær. Fordelene med dette er at man kan fryse ned bær raskt på en måte som beholder kvalitet og næringsstoffer. Med nedfrysing av enkeltbær kan man i prinsippet levere til markedet hele året, utvide produksjon, og skape grunnlag for jevnere og bedre priser og dermed økt verdiskaping.

Prosjekteier: Ringsaker kommune
Partnere: Ringsaker kommune, Gartnerhallen, Bring, bærprodusenter.