Søken etter nye alternative og bærekraftige proteinkilder er en drivende kraft for insektindustrien. En av tingene man ser på via BioSmia er om insektmel kan supplere fiskemel som fôr i oppdrettsnæringen. Insekter spiser lav-verdi restprodukter, bruker lite plass og produserer lite klimagasser, noe som også gjør dem særdeles miljøvennlige.

Partnere: Norinsect, InvertaPro, Nordic Food Supplements

Les mer om prosjektet her: https://klosser.no/insekter-til-mat-og-for/

Lurer du hvordan en insektfabrikk fungerer? Se dette nyhetsinnslaget fra våre samarbeidspartnere i Sverige, hvor vi sammen ser på hvordan vi effektivt kan produsere produsere protein.
Målet med prosjektet KLIPP (Klimasmart proteinproduksjon) er å kartlegge de strukturelle forutsetningene for insektproduksjon, øke mulighetene for kommersialisering og bidra til realiseringen av industripotensialet for insekt.

Lenke til filmen finner du her.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no