Søken etter nye alternative og bærekraftige proteinkilder er en drivende kraft for insektindustrien. En av tingene man ser på er om insektmel kan supplere fiskemel som fôr i oppdrettsnæringen. Insekter spiser lav-verdi restprodukter, bruker lite plass og produserer lite klimagasser, noe som også gjør dem særdeles miljøvennlige.

 

Klimasmart proteinproduksjon (KLIPP)
KLIPP - prosjektet skal skape forutsetninger for en ny næring i indre Skandinavia basert på produksjon av insekter. Målsettingen er å etablere storskala insektproduksjon til mat og fôr til hele det europeiske markedet. Det er også potensial for forskning og utvikling og etablering av ulike nisjer og underleverandører som en del av en fremvoksende insektindustri.

Prosjektet skal bidra til å løse verdens økende behov for protein. I 2050 vil vi trolig være 10 milliarder mennesker i verden, og etterspørselen etter protein vil øke med 60 % sammenliknet med i dag. Insekter produserer protein på en svært effektiv og klimavennlig måte. Utslippene av klimagasser ved insektproduksjon er bare 1 % av utslippene ved kjøttproduksjon.

Prosjektet skal kartlegge bransjens strukturelle forutsetninger, øke mulighetene for kommersialisering og bidra til å realisere potensialet for insektproduksjon. Klosser Innovasjon AS har ansvaret for en arbeidspakke hvor blant annet fôrtilgangen til insekter skal kartlegges. Innlandet har en stor landbrukssektor og store biomasseressurser som kan være aktuelt som fôr til insektproduksjon.

Prosjektet er et toårig Interreg - prosjekt mellom Norge og Sverige som pågår i perioden 01.01.2020 - 01.12.2022. Partnere i prosjektet er Høgskolen i Innlandet, Klosser Innovasjon AS, Dalarna Science Park og Aalborg Universitet. På norsk side er Høgskolen i Innlandet prosjekteier.

 

Partnere: Norinsect, InvertaPro, Nordic Food Supplements

Les mer om prosjektet her: https://klosser.no/insekter-til-mat-og-for/

 

Lurer du hvordan en insektfabrikk fungerer? Se dette nyhetsinnslaget fra våre samarbeidspartnere i Sverige, hvor vi sammen ser på hvordan vi effektivt kan produsere produsere protein.
Målet med prosjektet KLIPP er å kartlegge de strukturelle forutsetningene for insektproduksjon, øke mulighetene for kommersialisering og bidra til realiseringen av industripotensialet for insekt.

- Lenke til filmen finner du her.