Søken etter nye alternative og bærekraftige proteinkilder er en drivende kraft for insektindustrien. En av tingene man ser på via BioSmia er om insektmel kan supplere fiskemel som fôr i oppdrettsnæringen. Insekter spiser lav-verdi restprodukter, bruker lite plass og produserer lite klimagasser, noe som også gjør dem særdeles miljøvennlige.

Partnere: Norinsect, InvertaPro, Nordic Food Supplements

Les mer om prosjektet her: https://klosser.no/insekter-til-mat-og-for/

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no