Forregion 

Vi i Klosser Innovasjon er kompetansemeglere, noe som betyr at vi bistår bedrifter med å finne fram til rett FoU-kompetanse for bedriftens utviklingsprosjekt. Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk. Forskningsrådets program FORREGION skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet.
Har du spørsmål? Ta kontakt!

 

 

 

Noen av våre Forregion-prosjekter:

Digifarm
Digitalisering av data og optimalisering av jordbruksproduksjon.

Partnere: DigiFarm, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), NIBIO

Norse Biotech
Utvikling innen innovative høyverdi-produkter fra biomasse.

Partnere: Norse Metal Elverum AS, BioSmia/Klosser Innovasjon

Femundfisk
Bedre utnyttelse av sik fra Femund.

Partnere: Femundfisk AS, NOFIMA, BioSmia/ Klosser Innovasjon