Fenolsyre fra potet som konserveringsmiddel – Natural foods

Fenolsyre kan utvinnes av restprodukter fra landbruket (som for eksempel potetskrell) eller fra produksjon av mat. Dette bidrar til et sirkulært bioøkonomisystem hvor avfalls- og lavverdi-restprodukter foredles og gjenvinnes ved hjelp av bioraffinering og bioteknologi. Fremtidens helsebevisste forbrukere forventes å stille større krav til innhold av naturlige konserveringsmidler i maten vi spiser, og da kan fenolsyre være et naturlig valg.

Partnere: HOFF SA, Høgskolen i Innlandet, BioSmia/Klosser Innovasjon

Les mer:
BioConserve-prosjektet får 500.000 fra Norges Forskningsråd
NRK: Potetskrell kan gi mer holdbar mat.