Digitalisering av data og optimalisering av jordbruksproduksjon
Partnere: DigiFarm, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), NIBIO