Analysere markeds- og verdiskapingspotensialet av pentasykliske triterpener og spesielt betulin fra bjørk tatt ut i område Eidsvoll i sør til Lesja i nord.

Partnere: Helge Hvoslef, Mjøsen skog, NIBIO