Klosser innovasjon ser innlandsoppdrett av røye som en ny næring for Innlandet.

Vi har gjennom BioSmia igangsatt en stor satsing på røyeoppdrett gjennom to prosjekter:

1. Arctic Red - et nasjonalt avlsprogram på Arktisk røye i et eget oppdrettsanlegg på Rena. Prosjektleder Arctic Red: Karina Hauge Johansen

2. Mobiliseringsprosjekt der vi rekrutterer og igangsetter nye røyeoppdrettere.

Planen er å kunne levere øyerogn til nye oppdrettere fra år 2020, fra en røyestamme som er godt egnet for matfiskproduksjon og som gir en høyere lønnsomhet. I Arctic Red driver vi også forskning for å utvikle genetiske verktøy til bruk i avlsarbeidet. Prosjektleder Mobilisering: Tone Blixøen

Partnere: Høgskolen i innlandet (INN), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk røyeforum, Aninova

I denne filmen kan du høre om Gry-Wibeke Oddens planer om landbasert oppdrett  av røye på gården i Kvikne i Tynset.
Du får også en kikk inn i vårt oppdrettsanlegg på Rena, hvor vi har avlsarbeid på lokale røye.