Det er tid for dugnad!

Utviklingen av antibiotikaresistens er en av de største utfordringene i moderne medisin. I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Samtidig er resistensutviklingen globalt sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi nå en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det derfor viktig med et «én helse» – perspektiv. Én helse beskriver sammenhengen mellom helsen til mennesker, dyr og miljø (figur 1).

Figur 1: Én helse: mennesker, dyr og miljø.
Figur 1: Én helse: mennesker, dyr og miljø.

Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster har tatt initiativ til å styrke arbeidet med «én helse» i Norge, som et ledd i kampen mot antibiotikaresistens. På denne

siden vil vi fortløpende legge ut informasjon om dette arbeidet.

Også helsenorge.no har viet oppmerksomhet til temaet antibiotikaresistens. Les hva Helsenorge skriver om antibiotika og resistens her.

Filmer om antibiotikaresistens

Kort versjon

Lang versjon

Aktuelle saker

Relaterte saker

Heidner.no: Revolusjonerende antibiotika-forskning

Rafi Ahmad, førsteamanuensis ved institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, og leder for Bioinformatics and Biodiscovery Research Group er godt i gang med forskningsprosjektet AMR-diag, som gjør at riktig diagnose kan bli stilt mye raskere.

FHI.no: Om antibiotikaresistens

Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier. Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.

Antibiotika.no: Om resistens

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika, og er i dag en av de største utfordringene i moderne medisin. Resistens er en global utfordring og kan føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Heidner.no: Sammen i kampen mot antibiotikaresistens

Gjennom “Network for One Health Resistome Surveillance” (NORSE), hvor medlemmer er bl.a. NCE Heidner Biocluster, Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.
Les om nettverkets kick-off!