Naturressursene i Innlandet kan bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Se hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi kan hjelpe din ide.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå din ide.

Biogass

Synliggjør muligheten for produksjon av biogass i regionen

Arktisk Røye

Vi har igangsatt et nasjonalt avlsprogram av Arktisk Røye for å ta fram en fiskestamme som vokser raskt

DigiFarm

Digitalisering av data og optimalisering av jordbruksproduksjon