Skjema og veiledere

Mange informasjonskilder

1. linjetjensten for næring i de enkelte kommunene kan lose deg videre internt i kommunen. Du kan også få råd fra disse angående søkander, tillatelser og annet knyttet til å etablere og drive en bedrift. Lurer du på hvor du skal henvende deg, kan du kontakte oss.

Du finner også relevant informasjon her:

  • Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Hos Altinn kan du også finne en rekke guider som gir deg veiledning om ulike aspekter ved å starte og drive egen bedrift. Se de digitale guidene til Altinn.
  • Innovasjon Norge Innlandet bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
  • Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen. Her får du veiledning om hvilke regler som gjelder dersom du driver en bedrift som tilbyr noen av disse produktene.
  • NAV
  • Norge.no Veiviser til offentlige tjenester på nett. Norge.no er en veiviser til digitale tjenester (selvbetjeningsløsninger) fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Portalen gir deg også informasjon om hvordan du kan kommunisere på nett med det offentlige og velge digital postkasse.
  • Hedmark Fylkeskommune har en sentral rolle innen næringsutvikling og nyskaping.
  • Skatteetaten kan bistå alle når det gjelder spørsmål relatert til skatter og avgifter for bedrifter og privatpersoner. Her kan du finne skjemaer.

Lover, forskrifter