Ofte stilte spørsmål

Man søker næringsfond ved å gå inn på www.regionalforvaltning.no. For mer informasjon, ta kontakt med kontaktperson i din kommune – oversikt finner du nederst på siden. Solørfondet har en annen løsning. De har eget skjema som ligger på www.solorfondet.no

For å søke næringsfond må du utarbeide en forretningsmodell og/eller en forretningsplan som legges til grunn for søknaden. Du må også ha et gjennomarbeidet budsjett, og en god beskrivelse av prosjektet det søkes finansiering til. Les mer om hvordan du utvikler en forretningsmodell: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/ For mer informasjon, kan du også ta kontakt med kontaktperson i din kommune – oversikt finner du nederst på siden.

Kommunene i Kongsvingerregionen tilbyr gratis veiledning til deg som vil starte bedrift. De fleste har begrensning på et visst antall timer. Du kan få veiledning i forhold til finansiering og støtteordninger, forretningsplaner, markedsanalyse mm. For mer informasjon, ta kontakt med kontaktperson i din kommune – så oversikt nederst på siden.

Hensikten med inkubasjon er å legge til rette for en positiv verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor de fleste investorer opplever risikoen som for høy for å investere. Hos Hedmark kunnskapspark kan du i to år få tett oppfølging gratis (tjenesten er ikke gratis, men subsidiert) på alt fra det praktiske med å etablere en bedrift, sikring av rettigheter, utvikling av forretningsmodell og plan, hjelp til finansiering og søknadsskriving. Vi jobber både med nye bedrifter som typisk har kun kompetanse og en god forretningidé og etablerte bedrifter som vil utvikle nye produkter og tjenester.

For mer informasjon om inkubasjon kontakt Werner Melby, werner.melby@hkp.no

En målbedrift er en virksomhet som har inngått en av avtale med Magnor Næringshage (det ser ut til at Solør og Odal også kommer til å fortsette med målbedrifter) om bistand til forretningsutvikling. Bedrifter med potensiale og mål om vekst kan være målbedrift hos Magnor Næringshage. Bedriften får da en subsidiert pris på rådgivningen (300 kr pr time), og rådgivningen er individuell og tilpasset bedriftens mål.

For mer informasjon ta kontakt med en av næringshagene.

Hersey og Blanchard (1993) har foreslått en god huskeregel for hvilke elementer gode mål bør inneholde. De kom opp med et akronym, og mener at målene må være SMARTE:

  • Spesifikke. Det handler om at målene bør være så presise som overhode er mulig. Da er de også målbare slik at man vet når man har nådd dem. Eks: Vi skal starte starte 10 nye smågrupper.
  • Motiverende. Mål er mest motiverende når man selv bestemmer, eller er med på å sette dem.
  • Ambisjonsrike. Vanskelige mål er mer motiverende enn lette mål, hvis de ikke er for vanskelige, men realistiske.
  • Relevante. Målene må kunne føre en 
person/menighet nærmere drømmen om en
 ønsket fremtid. Eksempelvis: Å bli en relasjonsbasert menighet, ved hjelp av en inkluderende kultur og gode smågrupper. Mao må målene være relevante i forhold til det overordnede fokus
  • Tidsbestemte. Målene kan være langsiktige og kortsiktige. Det viktige er at målene er tidfestet slik at for eksempel et lederteam vet innen hvilken tidsramme de vil at de 10 nye smågruppene skal være opprettet/”i gang”. Da vet man hva man har å jobbe mot og når man skal være ferdig.
  • Enkle. Målene bør være så enkle å forstå som mulig, men ikke nødvendigvis enkle i forhold til å være lette å oppnå. Tydelige og utfordrende mål er mer motiverende enn lette mål. Det viktige er at de er enkle å forstå.

Det er mange ledige lokaler i Kongsvingerregionen. Du kan enten kontakte kontaktpersonen i din kommune for informasjon (se nederst på siden) eller så kan du kontakte Stian Gulli Hansen i K+ som har oversikt over og fokus på hele Kongsvingerregionen. stian.gulli.hanssen@hkp.no / 905 72 748

K+/HKP gir etablerer og bedrifter individuell veiledning ut fra bedriftens behov.

Næringshagene gir etablerer og bedrifter individuell veiledning ut fra bedriftens behov.

Sett sammen et styre som kan være til nytte for akkurat ditt foretak, og som har den nødvendige spredning i kompetanse, alder, kjønn og nettverk. Et godt styre er en rimelig måte å tilføre selskapet kompetanse innen f.eks. økonomi, markedskunnskap, strategi, mv. Vær oppmerksom på at de enkelte styremedlemmene også må ha kapasitet til å utføre sitt styreverv, samt at de ofte forventer å betaling for jobben/ansvaret.

Det finnes mange måter å finne styrekandidater. Du kan bruke nettverket ditt, tidligere kollegaer, mentorer, pensjonerte næringslivsledere, eller bruke styrebaser som denne: http://www.innovasjonnorge.no/styrekandidater