Førstelinjetjeneste

Klosser Innovasjon ansvaret for førstelinjetjenesten i Kongsvinger kommune og tilbyr individuell rådgivning for bedrifter. Ved siden av generell kompetanse innen forretningsutvikling, har Klosser Innovasjon god kompetanse innen industriutvikling, IKT, ledelse/strategi, logistikk og bioøkonomi.

Mange ulike støtteordninger

Det finnes mange ulike støtteordninger i forhold til å etablere og utvikle næring. Kontakt oss for mer informasjon om muligheter for finansiering.

Her er en oversikt over steder du kan finne og søke på økonomiske tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter nasjonalt.

 • Kommunale Næringsfond Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Regionalt næringsfond skal stimulere til arbeidsplassvekst i den enkelte kommune. Du søker direkte inne på regionalforvaltning.no. (Skriv inn kommunenavn i søkefletet) Vi tilbyr også veiledning i forhold til større investeringer.
 • Innovasjon Norges Finansieringstjenester Lån, tilskudd, stipender, egenkapital og garantier
 • Altinn Her finner du en oversikt over mange støtteordninger
 • Forskningsrådet Insitusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.
 • DnB NORs innovasjonspris En pris for nyskaping og innovasjon. DnB NOR deler ut tilsammen 1,3 millioner innovasjons-kroner til de beste idéene en gang i året.
 • Eurodesk Nettsted for et informasjonsnettverk rettet mot unge fra 10-30 år. Eurodesk finnes i mange europeiske land, og deres oppgave er å svare på spørsmål rundt internasjonale muligheter for unge (stipender, støtteordninger, studier og jobb i utlandet). Dette norske nettstedet har blant annet pekere til jobb- og studienettsteder i europeiske land.
 • Norsk Design- og Arkitektursenter Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter primært prosjekter i norsk næringsliv.
 • Fond for utøvende kunstnere Fondet gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. Utøverne må bo og hovedsakelig ha sitt virke i  Norge.
 • Fordelingsutvalget Tildeler tilskudd til Norges frivillige, landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjoner
 • Frifond Statlig støtte til aktiviteter for barn og unge opp til 26 år.
 • L. Meltzer høyskolefond Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter, til generelle formål og til reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter.
 • Legathåndboken Inneholder 2300 søkbare legater på nett. Kommer også ut i papirform.
 • Legatsiden.no Her finner du en oversikt over de fleste legater og stipendordninger. Veldig oversiktlig inndelt i kategorier, og i tillegg med gode søkemuligheter.
 • Nansenfondet Nansenfondet, og andre fond tilknyttet dette, har en samlet forvaltningskapital på cirka 80 millioner kroner.
 • Nordisk Råd og Ministerråd Støtter ulike aktiviteter som er med på å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer gjennom prosjektbidrag, stipend og utvekslingsprogram.
 • Norsk Kulturminnefond Her fordeles penger til kulturminnetiltak og til kulturminneprosjekter
 • Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse (Norint) Deler ut stipender hvor hensikten er å stimulere til eksport og internasjonalisering av innovative produkter og tjenest
 • UNIFOR Forvaltningsstiftelsen for fond og legater administrerer og forvalter omlag 200 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo.