Vi i Klosser Innovasjon har et solid nettverk innen næringsliv, kommuner og investormiljø i Innlandet. Vi har også god oversikt over ledige arealer og lokaler.  En av våre viktigste oppgaver er å veilede  gründere og vekstbedrifter i Innlandet. Det gjør vi gjennom følgende vekstprogram: 

 

Etablererkurs i Innlandet
Sammen med de andre Siva-partnerne i Innlandet leverer Klosser Innovasjon Etablererkurs i de ulike regionene i Innlandet. Dette på oppdrag av Innlandet fylkeskommune.
Se når det arrangeres kurs her: https://etablererkursinnlandet.no

 

Inkubasjonsprogrammet – morgendagens konkurransedyktige bedrifter
Det viktigste virkemiddelet vårt er Inkubasjonsprogrammet, et nasjonalt vekstprogram som er tildelt Klosser Innovasjon gjennom Siva. Vekstprogrammet skal bl.a. bidra til en raskere utvikling i oppstartsbedrifter og en bedre gjennomføring av innovasjonsprosjekter i eksisterende bedrifter. 

 

Førstelinjetjeneste – tett oppfølging for din bedrift
Klosser Innovasjon har ansvar for deler av service- og oppfølgingstjenesten for gründere og bedrifter i Innlandet. Vi hjelper også deg som er på utkikk etter nye lokaler og som ønsker å investere i regionen.

etablererkurs

Etablererkurs

Vi bidrar til utvikling og etablering av vekstbedrifter og skaper vekst i næringslivet.

inkubator-slider-bilde

Inkubasjonsprogrammet

Vi bidrar til utvikling og etablering av vekstbedrifter og skaper vekst i næringslivet.

forstelinjetjeneste-slider

Førstelinjetjeneste

Vår førstlinjetjeneste gir din bedrift individuell rådgivning og oppfølging.

Investere i Hedmark

Ønsker du å investere i regionen? Vi gir deg bistand i beslutningsfasen.

Arealer og lokaler

Er du på utkikk etter nye arealer eller lokaler? Vi gir deg en oversikt.