Mange ulike støtteordninger

Det finnes mange ulike støtteordninger i forhold til å etablere og utvikle næring. Noen kommuner har egne fond som kun markedsføres og tildeles internt i kommunen. Kontakt 1. linjen i din kommune (se nedenfor) for mer informasjon om muligheter for finansiering.

Her er en oversikt over steder du kan finne og søke på økonomiske tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter nasjonalt.

 • Kommunale Næringsfond Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Regionalt næringsfond skal stimuler til arbeidsplassvekst i den enkelte kommune. Du søker direkte inne på regionalforvaltning.no. (Skriv inn kommunenavn i søkefletet) Vi tilbyr også veiledning i forhold til større investeringer.
 • Innovasjon Norges Finansieringstjenester Lån, tilskudd, stipender, egenkapital og garantier
 • Altinn Her finner du en oversikt over mange støtteordninger
 • Forskningsrådet Insitusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.
 • DnB NORs innovasjonspris En pris for nyskaping og innovasjon. DnB NOR deler ut tilsammen 1,3 millioner innovasjons-kroner til de beste idéene en gang i året.
 • Eurodesk Nettsted for et informasjonsnettverk rettet mot unge fra 10-30 år. Eurodesk finnes i mange europeiske land, og deres oppgave er å svare på spørsmål rundt internasjonale muligheter for unge (stipender, støtteordninger, studier og jobb i utlandet). Dette norske nettstedet har blant annet pekere til jobb- og studienettsteder i europeiske land.
 • Norsk Design- og Arkitektursenter Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter primært prosjekter i norsk næringsliv.
 • Fond for utøvende kunstnere Fondet gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. Utøverne må bo og hovedsakelig ha sitt virke i  Norge.
 • Fordelingsutvalget Tildeler tilskudd til Norges frivillige, landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjoner
 • Frifond Statlig støtte til aktiviteter for barn og unge opp til 26 år.
 • L. Meltzer høyskolefond Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter, til generelle formål og til reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter.
 • Legathåndboken Inneholder 2300 søkbare legater på nett. Kommer også ut i papirform.
 • Legatsiden.no Her finner du en oversikt over de fleste legater og stipendordninger. Veldig oversiktlig inndelt i kategorier, og i tillegg med gode søkemuligheter.
 • Nansenfondet Nansenfondet, og andre fond tilknyttet dette, har en samlet forvaltningskapital på cirka 80 millioner kroner.
 • Nordisk Råd og Ministerråd Støtter ulike aktiviteter som er med på å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer gjennom prosjektbidrag, stipend og utvekslingsprogram.
 • Norsk Kulturminnefond Her fordeles penger til kulturminnetiltak og til kulturminneprosjekter
 • Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse (Norint) Deler ut stipender hvor hensikten er å stimulere til eksport og internasjonalisering av innovative produkter og tjenest
 • UNIFOR Forvaltningsstiftelsen for fond og legater administrerer og forvalter omlag 200 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo.