Klosser Innovasjon AS

Årsberetning 2018

 

Styret har hatt fem styremøter i 2018, og legger med dette fram årsberetningen for Klosser Innovasjon AS.

 

Innledning

Klosser har tatt en nasjonal rolle innen bioøkonomi med sin satsing på bioøkonomi-senteret Biosmia, NCE Heidner Biocluster og inkubatortilbudet for bedrifter. Bioøkonomi er et område hvor Hedmark og Innlandet har store ressurser og muligheter. Bioøkonomi handler om utnyttelsen av fornybare biologiske ressurser med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier og energi. Jordbruk og skogbruk er tradisjonelle næringer i Innlandet med tilhørende næringsmiddelindustri og treindustri. Utfordringen er at næringslivet må bli mer innovative og internasjonalt orientert for å ta ut potensialet for verdiskaping. Det er et stort vekstpotensial i bioklyngen Heidner med 50 bedrifter og institusjoner. Klyngen arbeider for økt verdiskaping innen bærekraftig matproduksjon. Norsk teknologi, genetisk materiale og mat selges nå fra Heidner-klyngen til over 50 land.

 

Industriell utvikling er viktig for verdiskapingen, og Klosser har prioritert dette feltet de siste årene. Et helhetlig system med et godt inkubatoropplegg og omstillingsprogram i sørfylket har resultert i forbedringer i eksisterende bedrifter og etablering av fire nye industrietableringer i Hedmark i 2018. Klosser arbeider sammen med 7Sterke for at industriklyngen også blir tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet.

 

Virksomhetens art

Klosser er et av landets ledende innovasjonsselskap og skal med sin kompetanse være en inspirator og pådriver for Hedmarks næringsliv. Klosser skal gjennom sitt arbeid også være en viktig bidragsyter til det grønne skifte. Klosser har kontorer i Hamar, Kongsvinger, Tynset og Grue, samt faste kontordager i Brumunddal, Elverum og Trysil. Klosser har avdeling for røyeoppdrett på Rena og planlegger å opprette et kontor i Elverum i 2019. På denne måten er selskapet fylkesdekkende med aktiviteter i alle regioner. Selskapet arbeider med idéer som kan gi nye vekstbedrifter eller økt vekst i eksisterende bedrifter. Vi engasjerer oss i virksomheter som har potensial for betydelig økonomisk vekst.

 

Målet er å stimulere til økt næringsutvikling, innovasjon og forskning. Klosser har virksomhetsområdene bedriftsinkubator, bioøkonomisenter, prosjektutvikling og klynge- og nettverksutvikling. Klosser har mye spesialkompetanse og satser spesielt innenfor tre strategiske områder: bioøkonomi, industri og digital tjenesteyting.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no