Klosser Innovasjon AS
Årsberetning 2017

Styret har hatt seks styremøter inkludert et styreseminar i 2017, og legger med dette fram årsberetningen for Klosser Innovasjon.

Innledning
Klosser Innovasjon har tatt en nasjonal rolle innen bioøkonomi med sin satsing på bioøkonomisenteret Biosmia, prosjektet bioklyngen Heidner og inkubatortilbudet for bedrifter. Bioøkonomi er et område hvor Hedmark og Innlandet har store ressurser og muligheter. Bioøkonomi handler om utnyttelsen av fornybare biologiske ressurser med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier og energi. Jordbruk og skogbruk er tradisjonelle næringer i Innlandet med tilhørende næringsmiddelindustri og treindustri. Utfordringen er at næringslivet innen må bli mer innovative for å ta ut potensialet for verdiskaping. Bioklyngen Heidner med 47 bedrifter og institusjoner har som sitt kjerneområde avl, foredling og reproduksjon av dyr, planter og fisk. Norsk teknologi og genetisk materiale selges nå fra Heidner-klyngen til over 50 land, og det er et potensial i klyngen for å skape en ny vekstnæring.

Industriell utvikling er viktig for verdiskapingen, og Klosser Innovasjon har prioritert dette feltet. Et helhetlig opplegg med et godt inkubatoropplegg og omstillingsprogram har resultert i forbedringer i eksisterende bedrifter og etablering av nye industribedrifter i Hedmark. Klosser Innovasjon arbeider sammen med 7sterke for at industriklyngen blir tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet i 2018.

Virksomhetens art
Klosser Innovasjon er et ledende innovasjonsselskap og skal med sin kompetanse være en inspirator og pådriver for Hedmarks næringsliv. Klosser Innovasjon skal gjennom sitt arbeid også være en viktig bidragsyter til det grønne skifte. Klosser Innovasjon har kontorer i Hamar, Kongsvinger, Tynset, Brumunddal og Grue. Klosser Innovasjon har avdeling for røyeoppdrett på Rena og planlegger å opprette et kontor i Elverumregionen i 2018. På denne måten er selskapet fylkesdekkende med aktiviteter i alle regioner. Selskapet arbeider med idéer som kan gi nye vekstbedrifter eller økt vekst i eksisterende bedrifter. Vi engasjerer oss i virksomheter som har potensial for betydelig økonomisk vekst.

Målet er å stimulere til økt næringsutvikling, innovasjon og forskning. Klosser Innovasjon har virksomhetsområdene bedriftsinkubator, bioøkonomisenter, prosjektutvikling og klynge- og nettverksutvikling. Klosser Innovasjon har spesialkompetanse og satser innenfor tre strategiske områder:
bioøkonomi, industri og digital tjenesteyting.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no