Klosser Innovasjon AS

Årsberetning 2019

Styret har hatt fem styremøter i 2019, og legger med dette fram årsberetningen for Klosser Innovasjon AS.

Innledning

Klosser innovasjon har tatt en nasjonal rolle innen bioøkonomi, og er et bioøkonomisenter med sin satsing på innovasjonssenteret Biosmia, klyngene NCE Heidner Biocluster og Greenheart Industry og inkubatortilbudet for bedrifter. Bioøkonomi er et område hvor Hedmark og Innlandet har store ressurser og muligheter. Innlandsutvalget anbefalte i sin rapport i 2015 en etablering av et bioøkonomsenter. Dette er også besluttet av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland i deres bioøkonomistrategi fra 2017. Klosser Innovasjon har ved sitt arbeid fra 2012-2019 med klynger og innovasjonsprosjekter, etablert et slikt bioøkonomisenter.

Bioøkonomi handler om utnyttelsen av fornybare biologiske ressurser med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier og energi. Jordbruk og skogbruk er tradisjonelle næringer i Innlandet med tilhørende næringsmiddelindustri og treindustri. Utfordringen er at næringslivet må bli mer innovative for å ta ut potensialet for verdiskaping, og det er et stort vekstpotensial i bioklyngen NCE Heidner med 50 bedrifter og institusjoner. Klyngen arbeider for økt verdiskaping innen bærekraftig matproduksjon. Norsk teknologi, genetisk materiale og mat selges nå fra Heidner-klyngen til over 50 land.

Industriell utvikling er viktig for verdiskapingen, og Klosser innovasjon har prioritert dette feltet. Et helhetlig opplegg med et godt inkubatortilbud og omstillingsprogram har resultert i forbedringer i eksisterende bedrifter og etablering av nye industribedrifter i Hedmark. Klosser innovasjon arbeider sammen med 7Sterke for at klyngen Greenheart Industry også blir tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet.

Virksomhetens art

Klosser innovasjon er et ledende innovasjonsselskap og skal med sin kompetanse være en inspirator og pådriver for næringsliv i Innlandet. Klosser innovasjon skal gjennom sitt arbeid også være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Klosser innovasjon har kontorer i Hamar, Kongsvinger, Tynset, Brumunddal og Grue. Klosser innovasjon har avdeling for røyeoppdrett på Rena og vil opprette et kontor i Elverum i 2020. På denne måten er selskapet etablert med aktiviteter i alle regioner i Hedmark. Selskapet arbeider med idéer som kan gi nye vekstbedrifter eller økt vekst i eksisterende bedrifter. Vi engasjerer oss i virksomheter som har potensial for betydelig økonomisk vekst ofte gjennom internasjonalisering.

Målet er å stimulere til økt næringsutvikling, innovasjon og forskning. Klosser innovasjon har virksomhetsområdene inkubator, innovasjonssenter, klynger og nettverk og regional næringsutvikling. Klosser innovasjon har spesialkompetanse og satser innenfor fire strategiske områder: bioøkonomi, industri, helse og digital tjenesteyting.