Webinar: Innovasjon i krisetider

Webinar: Innovasjon i krisetider

Selv om verden står midt i en krise er det avgjørende at næringslivet også har søkelys på hvordan de skal møte virkeligheten etter krisen. Innovasjon Norge har gjennom statlige og fylkeskommunale krisepakker fått opp svært gode støtteordninger, som gir bedrifter mulighet til å realisere både planlagte og nye utviklingsprosjekter.


I lys av det inviterer Klosser Innovasjon og 7sterke til webinar hvor temaet er hvordan man kan skape vekst i koronakrisen. Hold av tiden og få informasjon om mulighetene Innovasjon Norge kan tilby. Hør også hvordan Klosser Innovasjon kan bistå regionalt næringsliv med søknadsprosesser og utvikling av innovasjonsprosjekter.

Du deltar på webinaret ved å klikke på lenken kl. 09.00 fredag 15. mai 2020: Klikk her for å delta på webinar om innovasjon i krisetider

Hvordan kan Innovasjon Norge blant annet bidra?
– Innovasjonstilskudd
– Innovasjonslån
– Oppstartfinansiering
– Risikolån
– Långarantier

Hva kan Klosser Innovasjon bidra med?
– Veiledning og sparring i forhold til INs virkemidler. Er ditt prosjekt relevant? Hvordan kan de bearbeides slik at de blir relevant?
– Bistand / rådgivning i forbindelse med søknadsskriving.
– Oppfølging / prosjektrådgivning etter at bedriften har fått IN-midler (forutsetter at bedriften eller prosjektet blir tatt opp til inkubasjon)
– Rådgivning i forhold til utvikling /etablering av prosjektet – inkludert strategiutvikling, kompetanseutvikling, innovasjonsrådgivning, kobling til investorer og FoU-partnere med mer.

Timeplan

09:00 - 09:05
Hvorfor er det viktig å tenke innovasjon i forbindelse med kriser?
Kjersti Wangen, Klosser Innovasjon
09:05 - 09.25
Hva kan Innovasjon Norge bidra med?
Sverre Bjørnstad og Anne Morseth, Innovasjon Norge
09.25 - 09.40
Hvordan kan vi bistå bedrifter med søknader til innovasjons- og utviklingsprosjekter?
Werner Melby, Klosser Innovasjon
09.40 - 10.00
Spørsmål og dialog

Dato

15 mai 2020
Utløpte arrangementer

Tid

09:00 - 10:00

Pris

Gratis

Sted

Webinar; Microsoft Teams
Kategori

Arrangør

Kjersti Wangen
Telefon
95231139
E-post
kjersti@klosser.no