Velkommen til samling om bærekraft i Kongsvinger

Velkommen til samling om bærekraft i Kongsvinger

Klosser Innovasjon og 7sterke inviterer til samling om bærekraft på Kongsvinger tirsdag 12. mars. Møt oss i Høgskolesenterets lokaler og få mer innsikt om FNs bærekraftsmål som strategisk rammeverk, analysen «Circle Scan» og høydepunkter fra 7sterkes kartlegging av restavfall og restråstoff blant medlemsbedrifter.

 

Se programmet for dagen lenger ned på siden. Etter lunsj legges det opp til en workshop hvor deltakerne velger hvilket tema de ønsker å fordype seg i. Velg én av to retninger:

1) Bærekraft som konkurransekraft – arbeid med strategi og tiltak i egne prosjekter

  • Pure Consulting gir deg en introduksjon til hvordan bedriften din kan jobbe for å få på plass en bærekraftsstrategi. Du vil få tilsendt en SWOT-analyse som du fyller ut i forkant av samlingen.
  • Vi diskuterer tiltak og prosjekter bærekraftsnettverket skal fokusere på fremover.

2) Sirkulær økonomi – med utgangspunkt i undersøkelsen om avfalls- strømmer i 7sterke diskuterer vi:

  • Hvordan vi kan redusere mengden sidestrømmer som havner nederst
    i avfallshierarkiet.
  • Hvilke sidestrømmer som egner seg som innsatsfaktorer i andre verdikjeder?
  • Hvordan lokale produkter og tjenester kan redesignes for sirkularitet?

 

Hvem kan melde seg på samlingen?

Vi ønsker representanter fra bedrifter og kommuner i Kongsvingerregionen velkomne til å delta på samlingen.

 

Påmelding

Samlingen er gratis, men har bindende påmelding på grunn av lunsjservering. Send din påmelding til registrering@7sterke.no innen fredag 8. mars. Skriv tydelig i e-posten hvilken del av workshopen du ønsker å delta på:

  • bærekraft i egen organisasjon (alternativ 1).
  • sirkulærøkonomi (alternativ 2).

Timeplan

Dag 1

09.00 - 09.15
Velkommen og dagens program
v/ Jan Egil Melby, klyngeleder, 7sterke
09.15 - 10.00
FNs bærekraftsmål som strategisk rammeverk - refleksjon og status på eget arbeid
v/ Kia Luise Klavenes og Stine Lise Hattestad Bratsberg, seniorrådgivere, Pure Consulting.
10.00 - 11.00
City Scan – Kongsvingerregionen
v/ Cathrine Barth, leder strategi, Circular Norway og Eva Snare, næringssjef, Nord-Odal Kommune.Circle Scan er en metode utviklet av Circle Economy i Nederland, og som er be- nyttet i en rekke europeiske byer og regioner. Ved hjelp av ulike verktøy analyse- res innsatsfaktorer og sidestrømmer i utvalgte sektorer på et aggregert nivå. Må- let er å kartlegge muligheter for sirkulære forretningskonsepter. v/ Cathrine Barth, leder strategi, Circular Norway og Eva Snare, næringssjef, Nord-Odal Kommune.
11.00 - 11.30
Høydepunkter fra 7sterkes kartlegging av restavfall og restråstoff
Det er gjort en undersøkelse om sirkulær økonomi, avfallshåndtering og bærekraft blant 7sterkes medlemsbedrifter. v/ Marianne Aalvik, trainee Innlandet, Klosser Innovasjon.20 av 7sterkes produksjonsbedrifter har vært med på en intervjubasert spørre- undersøkelse om håndtering av avfall og restråstoff. v/ Marianne Aalvik, Trainee Innlandet, Klosser Innovasjon.
11.30 - 12.30
Lunsj
12.30 - 15.00
Workshop med fordypning.
1) Bærekraft som konkurransekraft – arbeid med strategi og tiltak i egne prosjekter 2) Sirkulære innovasjoner - med utgangspunkt i 7sterkes kartlegging av restavfall og restråstoff
15.00 - 15.30
Veien videre med bærekraft i Kongsvingerregionen
v/ Kjersti Wangen, daglig leder avdeling Kongsvinger, Klosser Innovasjon.

Dato

12 mar 2019
Expired!

Pris

Gratis
Høgskolesenteret

Sted

Høgskolesenteret
Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
Kategori
Les mer om Circular Norway her

Legg igjen en kommentar

Required fields are marked