Biotown Hamar 2019

Biotown Hamar 2019

Biotown Hamar har tittelen «One Health», noe som beskriver sammenhengen mellom folkehelse og dyrehelse. Fokuset vil være på utviklingen av antibiotikaresistens, som er en av de største utfordringene i moderne medisin. I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

 

Samtidig er resistensutviklingen globalt sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi nå en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det derfor viktig at man ser folkehelse, dyrehelse og plantehelse under ett. Under Biotown One Health setter vi fokus på viktigheten av å ha et helhetsperspektiv og på samarbeid på tvers av sektorer.

Biotown Hamar er et av tre arrangementer under årets Biotown-konferanse.
Les mer om Innlandets grønne konferanseuke og de to øvrige arrangementene her:
Biotown 2019Biotown Kongsvinger: Skogen inn i fremtidenBiotown Fjellregionen: Fremtidens matproduksjon

Påmeldingsskjema til Biotown på Hamar 13. november 2019
*
*
*
*
*
*
*
*
Faktura og påmeldingsbekreftelse sendes per e-post til oppført kontaktperson.

Timeplan

Årets konferansier er Siri Kristiansen.

09.00 - 09.30
REGISTRERING
09.30 - 10.20
VELKOMMEN
Frank Larsen, administrerende direktør Klosser Innovasjon og Kristiane Haug Berg, klyngeleder NCE Heidner Biocluster
-
Introduksjon til dagen
ved konferansier Siri Kristiansen
-
Antibiotikaresistens i et «One Health» perspektiv. Hvorfor? Og hvordan?
Anne Margrete Urdahl, seniorforsker og fagansvarlig for antibiotikaresistens, Veterinærinstituttet
10.20 - 10.35
KAFFEPAUSE
10.35 - 11.50
KONSEKVENSER AV ANTIBIOTIKARESISTENS
-
Den største trusselen mot kreftbehandling
Jon Kirknes, avdelingssjef kreftfaglig avdeling i Kreftforeningen
-
Antibiotikaresistens i Norge – hvordan er bildet nå, og hvordan tror vi at det utvikler seg?
Professor Geir Bukholm, områdedirektør for smittevern, miljø og helse Folkehelseinstituttet
-
Leger uten våpen. Har vi virksomme antibiotika om 20 år?
Professor dr. med. Dag Berild, OsloMet
11.50 - 12.50
LUNSJ
12.50 - 13.05
Musikalsk innslag
Camilla Granlien og Annar By
13.05 - 14.30
NORSK LANDBRUK I FØRERSETET FOR Å UNNGÅ RESISTENSUTVIKLING
-
Traust dugnad parret med avansert teknologi gir redusert sårbarhet
Sverre Bjørnstad, administrerende direktør Geno SA
-
Utvikling av bærekraftige matplanter for et sunt klima og miljø
Kristin Børresen, administrerende direktør Graminor AS
-
Svinenæringens arbeid mot utvikling av antimikrobiell resistens
Peer Ola Hofmo, overveterinær Norsvin SA
-
Unikt diagnoselaboratorium gir god dyrehelse
Liv Sølverød, leder av TINEs mastittlaboratorium
14.30 - 14.50
KAFFEPAUSE
14.50 - 16.00
INNOVATIVE LØSNINGER
-
AMR-Diag - et sanntids- og kostnadseffektivt diagnostisk verktøy for påvisning av antibakteriell resistens
Dr. Rafi Ahmad, Høgskolen i Innlandet
-
Hvordan vil digitale løsninger styrke norsk dyrehelse
Professor Harald Volden, daglig leder Mimiro
-
Prosjekt Network for One Health Resistome Surveillance (NORSE) - med panelsamtale
Geir Bukholm, Anne Margrete Urdahl, Rafi Ahmad og Kristiane Haug Berg
16.00 - 16.15
SPØRSMÅL FRA SALEN OG AVSLUTNING

Dato

13 nov 2019
Expired!

Tid

09:00 - 16:30

Sted

Hamar Kulturhus
Torggata 100, 2317 Hamar
Kategori
NCE Heidner Biocluster

Arrangør

NCE Heidner Biocluster

Andre Arrangører

Linn Dybdahl
Telefon
906 25 908
E-post
linn@klosser.no