Har du ny teknologi til Forsvaret?

Har du ny teknologi til Forsvaret?

Er du i idèfasen, under konseptutvikling eller har en ferdig utviklet teknologi Forsvaret kan dra nytte av? Meld deg på vårt gratis webinar, slik at vi kan vise deg hvilke muligheter som finnes i Forsvaret for innovative gründere og bedrifter.

Har du ny teknologi til forsvaret?
*
*
*
*
*
Påmeldingsbekreftelse og link til digital sending (sendes ut nærmere arrangementet) sendes til deg per e-post .

Ved å fylle ut dette skjema aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til Klosser Innovasjons personvernpolicy.
Les mer om vår personvernerklæring.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri. Les mer om FFI og deres nyopprettede innovasjonssenter ICE worx her: https://www.ffi.no/vare-tjenester/iceworx

Gjennom innovasjonssenteret ønsker FFI å bidra til at norske bedrifter kan være med på å utvikle teknologi og produkter rettet mot bruk i Forsvaret, samt bistå i prosesser tilknyttet kommersialisering og eventuell eksport.

Til høsten åpnes ICE worx Rena, en test- og eksperimentarena lokalisert i tilknytning til Rena leir, som et virkemiddel for å stimulere til bedre samarbeid mellom forsvarssektoren og industrien. Her kan teknologi- og industribedrifter få teste og utvikle praktiske løsninger for operative behov, i tett samarbeid med forskere fra FFI og militært personell.

«En av de viktigste oppfinnelsene i krigføringens historie er stigbøylen. Denne lille metallbiten revolusjonerte datidens krigføring. Med den kunne rytteren håndtere bue og lanse effektivt, samtidig som hesten beveget seg. Den teknologiske utviklingen fra stigbøylen ble kjent i Europa for om lag 1500 år siden og til i dag, har vært enorm.
Fortsatt er vi opptatt av å finne teknologiske nyvinninger som kan gi oss et overtak i krig,
eller helst være med på å avskrekke en motstander fra å gå til krig mot oss.
Uten et nært samspill med industrien og forskningsinstitusjonene er dette utenkelig.»

St.meld.nr 17: Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi
for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Dette webinaret arrangeres eksklusivt for Klosser Innovasjon sitt nettverk, inkludert våre inkubatorbedrifter og klyngebedrifter i NCE Heidner BioCluster og 7Sterke / GreenHeart Industry.

Timeplan

09:00 -
Åmot kommune ved kommunedirektør Stein Halvorsen ønsker velkommen
09.10 -
Klosser Innovasjon ved inkubatorleder Kristian Bakke Haugen om muligheter for bistand til gründere og etablerte bedrifter i Innlandet
09.20 -
Forsvarets forskningsinstitutt ved forskningsleder Torgeir Mørkved forteller om hvordan FFI jobber, hva de ser etter og hvilke muligheter som finnes i Forsvaret for innovative teknologibedrifter
09:50 -
Muligheter for spørsmål og dialog

Dato

29 apr 2021
Utløpte arrangementer

Tid

09:00 - 10:15

Sted

Webinar; Microsoft Teams