AVLYST: KONGSVINGER: Styrekurs for gründere og SMB-bedrifter

AVLYST: KONGSVINGER: Styrekurs for gründere og SMB-bedrifter

ARRANGEMENTET ER AVLYST!

Styret må skape verdi! Hvem trenger du da i ditt styre?
Endringer i aksjelov og annen lovgivning har skjerpet styrets ansvar betraktelig de siste årene. Samtidig har antall søksmål mot styremedlemmer og daglige ledere økt med 200 prosent. Ikke alle saker når rettsapparatet, så her kan det være store mørketall.

Et solid styre med riktig kompetanse bygger tillit, og er svært viktig for at en bedrift skal nå sitt fulle potensial. Styret kan også være avgjørende for å få tak i investorer eller lande store avtaler.

Eiere av små virksomheter står overfor en vurdering av hva et verdiskapende styre kan bidra med av økonomisk gevinst og mer kontrollert risikooppfølging, sett opp mot den kostnad og de noe mer omstendelige beslutningsprosesser dette kan medføre.

Velger du ektefelle, venn eller nabo som styremedlem, må du stille deg selv to spørsmål: 1. Er de forberedt på det personlige ansvaret de da tar på seg? 2. Vil kompetansen til vedkommende bidra til økt verdiskapning?

Vil du lære mer om et verdiskapende styre, styreansvar og praktisk styrearbeid er dette kurset for deg!

Kursholder er Ole Sverre Spigseth. Han er styrekonsulent og foreleser i styreforeningen, og har mange års erfaring som daglig leder og fra styrearbeid både i internasjonale konsern og i norske SMB-bedrifter. Dette kurset er spesielt rettet mot gründerbedrifter, men er like relevant for andre SMB-bedrifter.

KURSINNHOLD

  • Viktigheten av et godt styre og hvem du bør ha med.
  • Hva bør du forvente av et styre?
  • Hva kreves om du selv sitter i et styre, hva slags ansvar har du?
  • Praktisk om styrearbeid, styrets årshjul etc.
  • Hvilken rolle har du på de forskjellige beslutningsarenaene når du bekler ulike roller; som eier, gründer, styreleder, styremedlem, daglig leder, eller ansatt?

 

 

Informasjon om kurssted sendes på e-post i forkant av kurset.

Dato

01 apr 2020
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Pris

Kurset er gratis for inkubatoebedrifter hos Klosser Innovasjon. Øvrige: kr. 1000,-
Klosser Innovasjon

Sted

Klosser Innovasjon
Markensvegen 1B, Kongsvinger, 2. etasje
Kategori
Klosser Inkubator

Arrangør

Klosser Inkubator
E-post
inkubator@klosser.no