Biotown Kongsvinger 2020

Biotown Kongsvinger 2020

Biotown Kongsvinger er et digitalt seminar hvor skogeiere, annet næringsliv, politikere og akademia møtes for å diskutere tre og treindustri. Tre er fremtidens materiale. Vi retter fokus mot bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi, innovasjon og næringsutvikling. Hvordan skaper vi større verdier basert på naturens egne fornybare materiale? Vi lar oss inspirere av innovative bedrifter og spennende prosjekter fra regionen og utenfor i målet om en ambisiøs vekst innen treindustrien i Innlandet med Kongsvingerregionen i spissen.

Biotown 2020 på Kongsvinger er i år et tre timers digitalt seminar som filmes fra Høgskolesenteret i Kongsvinger 19. november kl. 09.30-12.30. Du kan nå sikre deg en digital billett!

Påmeldingsskjema til Biotown på Kongsvinger 19. november 2020
*
*
Påmeldingsbekreftelse og link til digital sending (sendes ut nærmere arrangementet) sendes per e-post til oppført kontaktperson.

Biotown Kongsvinger er et av tre arrangementer under årets Biotown-konferanse.
Les mer om Innlandets grønne konferanseuke og de to øvrige arrangementene her:

Biotown Fjellregionen 12. november: Fremtidens matproduksjon og Biotown Hamar 18. november: Biovekst – lær av de beste 

Timeplan

PROGRAM: Hanne Taalesen er årets konferansier.

09.30 - 09.40
Velkommen
Klosser Innovasjon v/ daglig leder Kongsvinger Kjersti Wangen. Ordfører Kongsvinger kommune, Margrethe Haarr.
09.40 - 10.00
Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk bygges på Magnor
Vestre AS v/ adm. dir. Jan Christian Vestre
10.00 - 10.20
En bærekraftig skognæring – mulige veivalg
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet v/ professor Anders Qvale Nyrud
10.20 - 10.40
Muligheter for å forbedre kvalitet- og miljøegenskapene fra stubbe til bygg
Norsk Treteknisk institutt v/ adm.dir. Audun Øvrum
10.40 - 10.55
PAUSE
10.55 - 11.15
Industrialisering av bygging i tre
Trefokus v/ daglig leder Aasmund Bunkholt
11.15 - 11.35
Hvem sitter på nøkkelen til skogressursene?
Norskog v/ næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold
11.35 - 11.55
Verdiskaping gjennom sirkulær bruk av returtre
Forestia v/ adm. dir. Terje Sagbakken
11.55 - 12.15
Ekspertutvalget «Norge mot 2025 – effekter for primærnæringene»
v/ Jon Gunnar Pedersen, leder av Regjeringens utvalg om tiltak for å styrke næringslivet i etterkant av Covid 19-pandemien.
12.15 - 12.30
Avslutning
Klosser Innovasjon v/ Adm.dir. Frank Larsen

Dato

19 nov 2020
Utløpte arrangementer

Pris

Gratis

Sted

Digital sending fra Høgskolesenteret
Digital sending
Kategori
Klosser Innovasjon

Arrangør

Klosser Innovasjon