Biotown Fjellregionen 2020

Biotown Fjellregionen 2020

Landbrukspolitikken har fire overordnede mål: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.

Hvordan kan landbruksnæringen fortsette å levere kvalitetsmat og sikre lønnsomhet i et bærekraft- og  klimaperspektiv?Gårdbrukere, forvaltning og rådgivningstjenesten ønskes velkommen til en fagdag med fokus på; dyrehelse, fôrproduksjon og lønnsomhet. Økt bruk av lokale ressurser og verdiskaping fra skog er også tema som vil bli belyst.

Påmeldingsskjema til Biotown Fjellregionen 12. november 2020
*
*
*
*
*
*
*
Arrangementet er gratis. Påmeldte som blir forhindret i å møte må melde avbud i forkant av arrangementet. De som IKKE gir beskjed får tilsendt faktura på kr 500,- etter gjennomført arrangement. Påmeldingsbekreftelse sendes per e-post til oppført kontaktperson.  

Koronasituasjonen
Arrangørene er i dialog med kommunelegen i Tynset, og slik smittesituasjonen er per. 20 oktober vil vi gjennomføre arrangementet som planlagt.

Det er lagt opp til en del tilpasninger av arrangementet, blant annet når det gjelder antall deltakere. Dette er for å overholde smittevernregelen om avstand på 1 meter.
Ellers gjelder de generelle smittevernreglene: 

  • Vær hjemme hvis du er syk
  • God håndhygiene
  • 1 meter avstand

 

Smittevern
Arrangementet holdes i Tynset rådhus, Storsalen. Gjester fra samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, alle andre må ha ett ledig sete imellom. Storsalen som normalt har 350 plasser vil derfor kun romme halvparten. Det vil være antibac for hånddesinfeksjon ved alle innganger, ved registrering, kaffeservering og under lunsjen.

Registrering av deltagere og kaffeservering vil foregå på fire steder for å unngå kødannelse. Under lunsjen vil bordplassering gjøres med tilstrekkelig mellomrom og maten vil bli servert i to saler (Kulturkafeen og Smea) slik at det er god avstand også under bespisningen.

Påmelding stenger 5. november eller når salen er full i samsvar med gjeldende smittevernregler. Det vil ikke være mulig å melde seg på etter dette. Oppdatert og nøyaktig gjesteliste er en viktig del av smittevernet. Den gjør at vi kan ha tilstrekkelig avstand mellom folk og hindre videre smitte dersom det skulle oppstå. Deltagere som ikke har meldt seg på innen fristen, eller før det er fullt, og dermed ikke står på gjestelisten vil bli nektet adgang (gjelder også foredragsholdere og arrangører).

Biotown Fjellregionen er et av tre arrangementer under årets Biotown-konferanse.
Les mer om Innlandets grønne konferanseuke og de to øvrige arrangementene her:

Biotown Hamar 18. november : Biovekst – lær av de beste og Biotown Kongsvinger 19. november: Skogen inn i fremtiden 

Timeplan

PROGRAM: Erling Aas-Eng er årets konferansier.

10.00 - 10.15
Åpning
Erik Lagethon, avdelingsdirektør, Fylkesmannen i Innlandet
10.15 - 10.45
Lønnsomheten i ulike landbruksproduksjoner i Fjellregionen
Bjørn Aasen, rådgiver og aut. regnskapsfører, Vekstra
10.45 - 11.15
Skogen som ressurs i Fjellandbruket
Atle Kalbækken, skogbruksleder, Glommen Mjøsen
11.15 - 11.35
Hvordan drifte en seter med solcelleenergi? Case study fra Sætersjøen i Os
Ole Petter Hansæl, daglig leder, Energi +
11.35 - 12.00
Alternative energikilder til din gård - fokus på lønnsomhet og finansiering
Olve Sæhlie, finansrådgiver, Innovasjon Norge og Ann Brudevoll, banksjef og landbruksansvarlig, Sparebank1 Østlandet
12.00 - 12.45
LUNSJ
12.45 - 13.15
Dårlig jordstruktur rammer bonden hardt – tips til hvordan bedre jordkulturen
Kari Bysveen, rådgiver, NRL Innlandet
13.15 - 13.35
Jordhelse, klima og avling i min økologiske melkeproduksjon
Jørgen Soknes, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
13.35 - 13.55
Fra kalv til produksjonsdyr - helhetlig fokus på dyrehelse gir resultater
Inger-Lise Ingdal, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
13.55 - 14.10
PAUSE
14.10 - 14.40
Nofence - hvordan gjerde uten gjerder til storfe og sau? Tips og brukererfaringer
Harald Harstad, sales manager Norway, Nofence og brukerne Steinar Østgård og Vegard Bækken
14.40 - 15.05
Slik kan vi kutte ut importert soya som proteinkilde i dyrefôr
Einar Frogner, prosjektleder for økt norsk fôrproduksjon, Norges Bondelag
15.05 - 15.25
Hvordan lykkes med mandelpotetdyrking - praktiske tips for kvalitet og økonomi
Stig Rune Stai, bonde og vinner av potetkampen
15.25 - 15.40
Utdeling av bærekraft-pris og vel hjem
Trond Lund, Rørosmeieriet og Cathrine Fodstad, Klosser Innovasjon

Dato

12 nov 2020

Tid

10:00 - 16:00

Pris

Gratis

Sted

Tynset rådhus: Storsalen
Tynset
Kategori
Banksjef/landbruksansvarlig Østerdalen Ann Brudevoll (Sparebank1Østlandet), seniorrådgiver Jorunn Stubsjøen (Fylkesmannen Innlandet) og forretningsutvikler Cathrine Fodstad (Klosser Innovasjon).

Arrangør

Banksjef/landbruksansvarlig Østerdalen Ann Brudevoll (Sparebank1Østlandet), seniorrådgiver Jorunn Stubsjøen (Fylkesmannen Innlandet) og forretningsutvikler Cathrine Fodstad (Klosser Innovasjon).
Telefon
473 75 561
E-post
cathrine@klosser.no
© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no