Det er tid for dugnad!

Utviklingen av antibiotikaresistens er en av de største utfordringene i moderne medisin. I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Samtidig er resistensutviklingen globalt sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi nå en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det derfor viktig med et «én helse» – perspektiv. Én helse beskriver sammenhengen mellom helsen til mennesker, dyr og miljø (figur 1).

Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster har tatt initiativ til å styrke arbeidet med «én helse» i Norge, som et ledd i kampen mot antibiotikaresistens. På denne siden vil vi fortløpende legge ut informasjon om dette arbeidet.

Også helsenorge.no har viet oppmerksomhet til temaet antibiotikaresistens. Les mer om det her: https://helsenorge.no/legemidler/antibiotika-og-resistens

Figur 1: Én helse: mennesker, dyr og miljø.
Figur 1: Én helse: mennesker, dyr og miljø.

Kort versjon

Lang versjon

Aktuelle saker

Relaterte saker

Revolusjonerende antibiotika-forskning

Revolusjonerende antibiotika-forskning

Rafi Ahmad, førsteamanuensis ved institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, og leder for Bioinformatics and Biodiscovery Research Group er godt i gang med forskningsprosjektet AMR-diag, som gjør at riktig diagnose kan bli stilt mye raskere.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no