Våre ansatte

Våre ansatte

Det er den brede og varierte kompetansen blant medarbeiderne i Klosser Innovasjon som utgjør bedriftens slagkraft og styrke i Innlandet. Våre engasjerte og erfarne medarbeidere bistår næringslivet aktivt med etablering, innovasjon, utvikling, nettverk, finansiering og rådgivning.

Klosser Innovasjon har spisskompetanse innen bioøkonomi, design, produktutvikling, industri, markedsføring, logistikk, digitalisering, bærekraft, kommunikasjon, forretningsutvikling og finans.

Bli kjent med vårt spennende team!

Ane Ingeborg Sandnæs

Stilling: Daglig leder Visit Kongsvingerregionen
Telefon: 97578797
E-post: ane.ingeborg.sandnes@klosser.no

Ane er utdannet ved UiO og NTNU innenfor etnologi, fransk og vest-Europakunnskap. De siste 16 årene har hun jobbet med utvikling og administrasjon av reisedestinasjoner for norske grupper til verden over. Jobben medførte mye reising og lengre opphold i flere europeiske land, først og fremst Italia. Destinasjonsutvikling fra A til Å har gitt henne verdifull erfaring innenfor reiseliv, prosjektledelse og teamarbeid mellom ulike kulturer og på tvers av språk. Som daglig leder i Visit Kongsvingerregionen ønsker hun at våre perler blir enda bedre kjent i Norge og verden. På fritiden er Ane glad i å lage mat, lese og være sammen med familie og venner.

Daglig leder Visit Kongsvingerregionen

Ane Ingeborg Sandnæs

Telefon: 97578797

E-post: ane.ingeborg.sandnes@klosser.no

Bli kjent med Ane Ingeborg

Ann-Kristin Torgersen

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 99036495
E-post: ann.kristin@klosser.no

Ann-Kristin​ er utdannet sosialantropolog og gjorde feltarbeidet sitt på Svalbard. Hun har siden avsluttet mastergrad i 2010 arbeidet som kvalitetsrådgiver i Oslo kommune og som seniorrådgiver innen organisasjonsutvikling i Sykehuspartner HF.​ Ann-Kristin​ har for det meste arbeidet som prosjektleder i store digitaliseringsprogram i offentlig sektor.

Hun er en medspiller og brenner for teamsamarbeid, endringsledelse og kontinuerlig forbedring. På fritiden er Ann-Kristin opptatt av å ta i et tak på småbruket sitt, musikk og naturopplevelser sammen med familie og venner.

Ann-Kristin er involvert i flere av våre prosjekter og er ansatt i ett års engasjement.

Forretningsutvikler

Ann-Kristin Torgersen

Telefon: 99036495

E-post: ann.kristin@klosser.no

Bli kjent med Ann-Kristin

Asbjørn Holmen

Stilling: Rådgiver
Telefon: 979 56 611
E-post: asbjorn@klosser.no

Asbjørn er utdannet siviløkonom fra Karlstad Universitet i Sverige. Han har tidligere jobbet som økonomikonsulent i et IT-firma, som økonomisjef i et selskap i Møllergruppen og har 13 år bak seg som daglig leder i trelastindustrien. Asbjørn har også 16 års erfaring som daglig leder i Grue Næringshage. De siste to årene har Asbjørn jobbet som rådgiver for oss, med fokus på både prosjektarbeid og rådgivning til industribedrifter. Asbjørn deltar også i prosjektarbeid for flere av virksomhetsområdene til Klosser Innovasjon. Rådgivning overfor gründere er også en del av dagens arbeidsoppgaver. Den store fritidstidsinteressen for Asbjørn er jakt, der elgjakta rager aller høyest. Om sommeren går alltid den årlige fisketuren til Femunden.

 

 

Rådgiver

Asbjørn Holmen

Telefon: 979 56 611

E-post: asbjorn@klosser.no

Bli kjent med Asbjørn

Brit Rønning Johansen

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 976 31 870
E-post: brit@klosser.no

Brit har en mastergrad i næringsrettet bioteknologi fra Høgskolen i Innlandet med videreutdanning innen bærekraft, immaterialrett, innovasjon og forretningsutvikling fra Universitetet i Oslo, BI og UC Berkeley. Hun har erfaring fra arbeid med markedsanalyse og produktutvikling av legemidler og helseprodukter til apotek og dagligvarehandel, og har også jobbet mye med strategisk forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse av innovasjonsprosjekter. Brit jobber like gjerne med kreativ idéutvikling som med konkretisering og målstyring av prosjekter, og leder gjerne strategi- og innovasjonsprosesser, blant annet som ansvarlig for temagruppene for digitalisering og bærekraft i NCE Heidner Biocluster. Brit bruker det meste av fritiden med familien, er opptatt av miljø og samfunnsutvikling og er initiativtaker for felles foreldreutvalg for barnehagene i Hamar kommune.

 

 

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Brit Rønning Johansen

Telefon: 976 31 870

E-post: brit@klosser.no

Bli kjent med Brit

Cathrine Fodstad

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 473 75 561
E-post: cathrine@klosser.no

Cathrine flyttet fra Island til Fjellregionen for 14 år siden, og har siden da vært selvstendig næringsdrivende og jobbet som utmarkskonsulent, prosjektleder, rådgiver og nå som forretningsutvikler. Hun har en bachelor i Utmarksforvaltning fra Landbrukshøyskolen på Island og en master i Arktisk naturbruk og landbruk fra Universitetet i Tromsø. Som selvstendig næringsdrivende har hun en internasjonal medlemsgruppe og har gjennom dette opparbeidet kunnskap om digital markedsføring med oppsett av hjemmeside, nettbutikk og e-postmarkedsføring. Dette har blitt gjort med stor egeninnsats og et minimalt budsjett, og gjennom inkubatoren kan dette læres bort til etablerte bedrifter og gründere som ønsker å selge via Internett. Utover dette er hester den store lidenskapen.

Forretningsutvikler

Cathrine Fodstad

Telefon: 473 75 561

E-post: cathrine@klosser.no

Bli kjent med Cathrine

Elise Sæle Dahle

Stilling: Prosjektutvikler land møter hav
Telefon: 982 51 376
E-post: elise@klosser.no

Elise Sæle Dahle er utdannet designer ved Falmouth University og holder på med en MBA i strategi og ledelse ved NHH. 

Hun kommer fra rollen som leder av Haltenbanken, som er et av Bergens solide design- og rådgivningsselskap. Der har hun arbeidet med mange ulike oppdragsgivere som spenner fra store internasjonale konsern, via offentlige institusjoner og organisasjoner, til nasjonale og regionale SMB-bedrifter.
Hun har ledet store strategiske og tverrfaglige prosesser, og arbeidet mye med forretningsutvikling, innovasjon og bærekraft. 

Elise går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North tar en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi.

Prosjektutvikler land møter hav

Elise Sæle Dahle

Telefon: 982 51 376

E-post: elise@klosser.no

Bli kjent med Elise

Frank Larsen

Stilling: Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531
E-post: frank@klosser.no

Frank er bioteknolog med dr. grad fra Universitet i Oslo. Han er seriegründer innen bioteknologi og har jobbet i både store og små teknologiselskap både som forskningssjef og markedsdirektør. Frank var den aller første direktøren i Universitet i Oslo sitt selskap for kommersialisering av teknologi. I tillegg til å lede Klosser Innovasjon, har han en ekstrajobb ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser masterstudenter i bioøkonomi og biobusiness. Frank har et stort engasjement for å utvikle kunnskapsbasert næringsliv på Innlandet og reindustrialisering for høyere verdiskaping på Innlandets bioressurser.

Administrerende direktør

Frank Larsen

Telefon: 951 62 531

E-post: frank@klosser.no

Bli kjent med Frank

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Stilling: Inkubatorrådgiver / Industridesigner
Telefon: 911 99 279
E-post: ida@klosser.no

Ida er utdannet industridesigner med spesialisering innenfor metall. I tillegg har hun utdanning innenfor markedsføringsledelse, kommunikasjon og bærekraft. Ida har selv vært gründer, drevet eget designbyrå og vunnet flere priser for sitt design. I flere år jobbet hun som produktutviklingssjef i industrien med ansvar for prosjektledelse, markedsarbeid og salg. Som inkubatorrådgiver jobber hun mest med industribedrifter og innovasjonsprosjekter, og nettverk innenfor industrien. Ida brenner for bærekraft og Design Thinking, og er særdeles løsningsorientert med et bredt spekter av verktøy for forretningsutvikling. Hest er den store lidenskapen på fritiden, og er hun ikke hjemme på småbruket med familien sitter hun som regel på hesteryggen i skogen.

Inkubatorrådgiver / Industridesigner

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Telefon: 911 99 279

E-post: ida@klosser.no

Bli kjent med Ida

Jan Egil Melby

Stilling: Klyngeleder 7sterke
Telefon: 415 58 996
E-post: jan.egil@klosser.no

Jan Egil er utdannet siviløkonom fra Karlstad med spesialisering innen markedsføring. Han har jobbet nær 30 år i finans i CBK og DNB mot bedriftsmarkedet og som leder i 14 år, de fem siste årene som leder av DNB Hedmark. Han har et stort nettverk, og har vært engasjert i finansiering av utallige prosjekter for alle typer selskaper. Jan Egil jobber i dag som leder av industriklyngen 7sterke med sine 70 medlemsbedrifter og fire fagnettverk i Kongsvingerregionen. Han leder selv et av nettverkene, bærekraftnettverket, der kommunene i regionen også er medlemmer. Jan Egil er god på økonomi og på samhandling mellom selskaper og individer. Jan Egil sine fritidsinteresser er labradoren Isak, hytta på Finnskogen og middager med gode venner.

Klyngeleder 7sterke

Jan Egil Melby

Telefon: 415 58 996

E-post: jan.egil@klosser.no

Bli kjent med Jan Egil

Jan Hultman

Stilling: Rådgiver
Telefon: 464 14 227
E-post: jan@klosser.no

Jan er maskiningeniør og har i mange år har jobbet med produksjonsteknikk og utvikling av moderne industriorganisasjoner. Han har lang erfaring med å lede industriell drift, med oppdrag som produksjonssjef samt fabrikksjef og Site Manager i ingeniør- og eksplosivindustrien i Värmland. De siste årene har Jan jobbet som fabrikksjef på Glamox i Kirkenær. Jan har også jobbet som konsulent innen produksjonsteknologi og forretningsutvikling med fokus på effektivisering med mennesker i sentrum. Han er interessert i ledelse og kraften som motiverte ansatte har. Han er en habil hobby-snekker og er hageinteressert. Skytter og jeger siden barndommen, der elgjakt og elghunder har vært en sentral del av livet.

Rådgiver

Jan Hultman

Telefon: 464 14 227

E-post: jan@klosser.no

Bli kjent med Jan

Kari Holth

Stilling: Administrasjonssekretær
Telefon: 950 62 155
E-post: kari@klosser.no

Kari utdannet seg i voksen alder innen økonomi og lønn, samt arkivkunnskap. Hun har over tjue års arbeidserfaring fra industrien. Der jobbet hun både i produksjonen og i administrasjonen, med ulike stillinger i økonomiavdelingen. Karis daglige gjøremål hos oss favner både administrative oppgaver og oppfølging av personalsaker. Hun har også ansvaret for lønn, fakturering og bokføring, samt behandling av inngående fakturaer. I tillegg har hun også en del praktiske oppgaver som blant annet bestilling av varer og brannvernarbeid. På fritiden er Kari veldig glad i håndarbeid, der strikking er den store lidenskapen. Hun prioriterer også tid til å holde seg i form med variert trening.

Administrasjonssekretær

Kari Holth

Telefon: 950 62 155

E-post: kari@klosser.no

Bli kjent med Kari

Karina Hauge Johansen

Stilling: Prosjektleder og forsker NCE Heidner Biocluster
Telefon: 482 70 970
E-post: karina@klosser.no

Karina har en bachelor i husdyrvitenskap fra NMBU, og en internasjonal mastergrad i avl og genetikk gjennom NMBU og Wageningen Universitet i Nederland. Rett etter endt utdannelse begynte hun i jobben som forsker for røyeavlsprosjektet «Arctic Red» i Klosser Innovasjon, som hun nå er prosjektleder for. Her har hun ansvaret for avlsplanleggingen, drift og gjennomføring av rognproduksjon, samt deltar i rekruttering av nye røyeoppdrettere. Ved siden av røyesatsningen jobber hun også i klyngeadministrasjonen til NCE Heidner Biocluster, hvor hun blant annet organiserer arrangementer, kobler bedriftsprosjekter med passende utlysninger og holder foredrag. På fritiden driver Karina med hest og konkurranse-ridning.

Prosjektleder og forsker NCE Heidner Biocluster

Karina Hauge Johansen

Telefon: 482 70 970

E-post: karina@klosser.no

Bli kjent med Karina

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Inkubatorleder

Kristian Bakke Haugen

Telefon: 928 52 791

E-post: kristian@klosser.no

Bli kjent med Kristian

Kristiane Haug Berg

Stilling: Daglig leder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 906 80 414
E-post: kristiane@klosser.no

Kristiane er daglig leder i NCE Heidner Biocluster. Hun har en master i bioteknologi fra NMBU og en Ph.D fra det medisinske fakultetet ved UiO. Kristiane har lang erfaring som administrativ leder med personal- og budsjettansvar. Hun har bakgrunn innenfor grunn- og translasjonsforskning via studier på ex vivo-oppbevaring og kultivering av celler og vev, og modulering av kirurgiske prosedyrer. Som daglig leder i Norges ledende klynge for bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon består jobben i stor grad av å initiere prosjektsamarbeid og følge opp strategiske målsetninger. Hun jobber med prosjektledelse, FoU, søknadsskriving, kurs, foredrag og styrearbeid. Kristiane driver sammen med sin mann to gårder, hvor de produserer mjølk, kylling, gras og korn.

Daglig leder NCE Heidner Biocluster

Kristiane Haug Berg

Telefon: 906 80 414

E-post: kristiane@klosser.no

Bli kjent med Kristiane

Lars Gillund

Stilling: Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496
E-post: lars@klosser.no

Lars er utdannet organisasjonssosiolog (cand.polit) ved NTNU, med etterutdanning innen innovasjon og kompetanseledelse. Som utviklingssjef er han ansvarlig for regionale utviklingsprosjekter i Klosser Innovasjon. Lars har jobbet med organisasjonsutvikling, innovasjon og strategisk kommunikasjon hele sitt yrkesaktive liv, og har hatt ansvar for mange store utviklingsprosjekter. Han har åtte års topplederfaring fra Kongsvinger kommune, og flere års erfaring som prosjektsjef for regionale utviklingsprogram med svært sterke resultater. Han har spisskompetanse innen ledelse av komplekse utviklings- og innovasjonsprosjekter, endringsledelse, ledelse av strategiprosesser, strategisk kommunikasjon, teambygging, organisasjonsutvikling og myndighetskontakt.

Daglig leder Kongsvinger

Lars Gillund

Telefon: 976 88 496

E-post: lars@klosser.no

Bli kjent med Lars

Linda-Theres Trondsen

Stilling: Kommunikasjonsansvarlig NCE Heidner Biocluster
Telefon: 959 61 105
E-post: linda-theres@klosser.no

Linda-Theres er Master of Arts fra NTNU innenfor fagretningen visuell kommunikasjon. I tillegg er hun videreutdannet innen medieproduksjon på Høgskolen i Gjøvik. Linda-Theres har kommunikasjonsfaglig erfaring fra helsevesenet, bank og finans og samferdsel. Som kommunikasjonsrådgiver arbeider hun i dag faglig bredt med grafisk design, fotografering, rådgivning, web, nyheter, presse og sosiale medier. Linda-Theres har utviklet den visuelle profilen for den grønne konferanseuken Biotown, og har videreutviklet den grafiske profilen til NCE Heidner Biocluster. På fritiden er hun så ofte hun kan på fjell- og toppturer. Hun har ferske langrennsski i boden, men er usikker på om de får prøvd seg denne sesongen. Linda-Theres er lidenskapelig opptatt av god mat og godt drikke, og komponerer gjerne nye matretter.

Kommunikasjonsansvarlig NCE Heidner Biocluster

Linda-Theres Trondsen

Telefon: 959 61 105

E-post: linda-theres@klosser.no

Bli kjent med Linda-Theres

Linn Dybdahl

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 906 25 908
E-post: linn@klosser.no

Linn har en mastergrad i molekylær biovitenskap og mikrobiologi fra Universitetet i Oslo, samt videreutdanning innen biobusiness fra Høgskolen i Innlandet. I Klosser Innovasjon er Linn prosjektleder i NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende klynge for bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Her arbeider hun blant annet med EU-prosjekter, søknader til ulike programmer i virkemiddelapparatet, klyngearrangementer og som prosjektleder for større fagkonferanser for næringslivet. Hun har tidligere erfaring fra en gründerbedrift med skriving av populærvitenskapelige tekster, lærebøker, kursvirksomhet og undervisning innen realfag for både barn og voksne. På fritiden tar hun gjerne fram gitaren, og følger opp to aktive gutter i barneskolealder.

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Linn Dybdahl

Telefon: 906 25 908

E-post: linn@klosser.no

Bli kjent med Linn

Mali Hagen Røe

Stilling: Kommunikasjonssjef / Daglig leder Tynset
Telefon: 915 18 387
E-post: mali@klosser.no

Mali er utdannet cand.agric fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innenfor jord- og plantefag. Hun har over 20 års erfaring fra mediebransjen og har som kommunikasjonssjef det overordnete ansvaret for bedriftens digitale kommunikasjonsflater. Som daglig leder for vår avdeling i Nord-Østerdal koordinerer Mali aktiviteten i den nordlige delen av Innlandet. Hun jobber også med rekruttering av inkubatorbedrifter, bistår gründere og etablerte bedrifter innenfor nettverk og kommunikasjon og er en pådriver for kompetanseheving og samarbeid. Hun har bred arrangementskompetanse, er opptatt av regional utvikling og involvert i flere av bioøkonomi-prosjektene. På fritiden er Mali ekstra glad i å være aktiv ute i naturen, med skigåing, toppturer og fiske, og har blitt en habil rakfisklegger.

Kommunikasjonssjef / Daglig leder Tynset

Mali Hagen Røe

Telefon: 915 18 387

E-post: mali@klosser.no

Bli kjent med Mali

Marie Moen Unneberg

Stilling: Inkubatorrådgiver
Telefon: 473 09 773
E-post: marie@klosser.no

Marie har bachelor i bioteknologi og master innen bioinformatikk og anvendt statistikk fra NMBU og Wageningen University. Hun har ni års arbeidserfaring fra næringsmiddelindustrien. Gjennom arbeid hos Nortura og Finsbråten har Marie hatt ansvar innen produktutvikling, produksjons- og prosessutvikling, emballasjeutvikling, logistikk, kvalitet og markedsføring. Hun har jobbet med prosjekter som tar for seg hele verdikjeden bra bås til bord. Som rådgiver i inkubatoren bidrar Marie til å skape og realisere innovasjonsprosjekter hos etablerte og nystartede bedrifter. Hun har spesielt ansvar for næringsmiddelindustrien, men jobber også inn mot andre prosjekter hvor det er behov for rådgivning, nettverksbygging og kompetanseheving. På fritiden er Marie glad i å bake og lage mat, samt å bedrive ulike friluftsaktiviteter med familien.

Inkubatorrådgiver

Marie Moen Unneberg

Telefon: 473 09 773

E-post: marie@klosser.no

Bli kjent med Marie

Morten Birkelund

Stilling: Rådgiver industri
Telefon: 915 94 487
E-post: morten@klosser.no

Morten er utdannet maskiningeniør og jobber i inkubatorteamet som rådgiver industri med hovedvekt på eksisterende industri. Han bistår mange ulike bedrifter der produksjon, automatisering og Lean er viktige fellesnevnere. Morten har lang og bred erfaring fra industrien i ulike roller, blant annet innenfor produksjonsledelse, prosjektledelse, automatisering og digitalisering. Han er også genuint teknisk interessert. På fritiden er Morten glad i å være ute på tur enten det er på sykkel, ski eller til fots, hvor norske fjell brukes aktivt. Han er praktisk anlagt, og ser det som rekreasjon å fikse ting selv både på hus og hytte.

Rådgiver industri

Morten Birkelund

Telefon: 915 94 487

E-post: morten@klosser.no

Bli kjent med Morten

Nis Valentin Nielsen

Stilling: Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010
E-post: nis@klosser.no

Nis er utdannet innen bioteknologi fra Aarhus Universitet og har doktorgrad i biokjemi fra UiO. Som prosjektleder har han ansvar for innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi og bioteknologi. Nis har erfaring fra forskning og utviklingsarbeid innen medisinsk og bioteknologisk arbeid, og han har ledet forskningsprosjekter og publisert vitenskapelige artikler i Danmark og Norge. Som innovasjonssjef har han ansvar for innovasjonsprosjekter og nettverk med deltakelse av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. Han jobber også med kompetansemegling, som innebærer å koble bedrifter med relevante forskningspartnere og bistå med søknader. På fritiden går han på ski og på tur, elsker å reise til steder hvor det ikke er for varmt og liker å høre historier fortalt i en hyggelig atmosfære.

Innovasjonssjef

Nis Valentin Nielsen

Telefon: 939 92 010

E-post: nis@klosser.no

Bli kjent med Nis

Ola Boisen

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 951 37 283
E-post: ola@klosser.no

Ola har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet med salg og kommunikasjon i flere mediehus. De siste fem årene har Ola jobbet tett på næringseiendomsbransjen i det som er Norges ledende medie- og kommunikasjonshus for bransjen; Estate Media. Som forretningsutvikler med ansvar for innflyttende næringsliv og bedriftsrekruttering i Kongsvingerregionen jobber han tett på lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner, politisk ledelse og administrasjonen i de ulike kommunene, for å legget til rette for vekst og kjennskap til regionen. Ola tror et tett samarbeid med mellom disse aktørene, som er basert på tillit og et felles mål, er veien å gå for å oppnå resultater. På fritiden reiser han gjerne på tur med famille og venner.

Forretningsutvikler

Ola Boisen

Telefon: 951 37 283

E-post: ola@klosser.no

Bli kjent med Ola

Petter Høy

Stilling: Inkubatorrådgiver
Telefon: 922 94 270
E-post: petter@klosser.no

Petter har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon fra NMBU, med bakgrunn som økonom fra BI. Han har også gått Gründerskolen ved UiO og Rice University i Texas. Petter jobber som rådgiver i inkubatoren, og bistår både gründere og etablerte bedrifter i forskjellige bransjer og i ulike faser med blant annet strategier for salg og vekst, finansiering, IPR og oppbygging og utvikling av bedriftene. Han har tidligere erfaring innenfor økonomi– og administrasjonsarbeid og datasystemer, og har vært med i etableringsfasen av en butikk. Som hobbyer har Petter stor interesse for whisky, ølbrygging, matlaging, motorsykkel, gaming og Excel.

Inkubatorrådgiver

Petter Høy

Telefon: 922 94 270

E-post: petter@klosser.no

Bli kjent med Petter

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Prosjektleder Sør-Østerdalen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine er utdannet grafisk designer ved Coventry University og har mastermodul i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har over 20 års erfaring på rådgivning innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 10 årene har Regine jobbet med forretningsutvikling og brukerdrevet metodikk og hun har tilegnet seg en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter kan ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. Hun trives svært godt i rollen som fasilitator, kompetanseformidler og prosessdriver. Gjennom konsulentselskapet Kong Arthur har hun jobbet med et bredt spekter av innovasjonsmetodikk og designthinking.

På fritiden har Regine et stort lokalt engasjement innen idrett, kultur, er styreleder i Elverum barnemusikkteater og styremedlem i Elverum Vekst. Regine er ansatt som prosjektleder for Klosser Innovasjons satsing i Sør-Østerdalen.

Prosjektleder Sør-Østerdalen

Regine Behrens Dyreng

Telefon: 400 21 350

E-post: regine@klosser.no

Bli kjent med Regine

Ronny Olsson

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 950 27 948
E-post: ronny@klosser.no

Ronny har solid erfaring fra industri og produksjon. Han har yrkesfaglig bakgrunn, med teknisk fagskole som grunnpilar, og har hatt ledende stillinger innen flere bransjer (aluminium, plast og bioenergi). De siste 10 årene før ansettelse hos Klosser Innovasjon jobbet han som daglig leder i en bioenergi-bedrift. Før dette jobbet han med automasjon og prosess. Ronny har fokus på satsningsområdet bioøkonomi og industri i Kongsvingerregionen. Han har også jobbet mye med innflyttende næringsliv, og har vært med på flere store industrietableringer i regionen. Ronny bor på Kongsvinger sammen med familien på fire, der jakt og fiske preger fritiden.

 

 

Forretningsutvikler

Ronny Olsson

Telefon: 950 27 948

E-post: ronny@klosser.no

Bli kjent med Ronny

Sigrid Bratlie

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 986 84 657
E-post: sigrid@klosser.no

Sigrid Bratlie er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo, et arbeid som ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Sigrid jobbet deretter i flere år som seniorrådgiver i Bioteknologirådet med faglige og politiske spørsmål knyttet til genteknologi. Hun har også i flere år jobbet tett sammen med de norske avlsbedriftene Norsvin, Geno, Graminor og AquaGen i forskningsprosjektet GENEinnovate – om hvordan genredigering kan bidra til økt bærekraft i norsk land- og havbruk. Dette arbeidet vil knyttes tett opp mot stillingen hun skal ha i NCE Heidner Biocluster.

Sigrid jobber også som spesialrådgiver i Kreftforeningen med fag og politikk knyttet til genteknologi og helse. Sigrid gjør også mye kunnskapsformidling om bioteknologi til allmennheten, blant annet i media og som forfatter. Sigrid er særlig opptatt av hvordan bioteknologi kan bidra til å fremme bærekraftig utvikling, bedre folkehelse og redusere sosiale forskjeller. 

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Sigrid Bratlie

Telefon: 986 84 657

E-post: sigrid@klosser.no

Bli kjent med Sigrid

Stian Gulli Hanssen

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 905 72 748
E-post: stian@klosser.no

Stian er utdannet innen økonomi og har en mastermodul fra BI innen Prosjektledelse. Han har erfaring som leder for leveranseenheten i Telenor Bedrift Hedmark og Oppland. Der bygde han opp en prosjektlederavdeling samtidig som han gjennomførte større IT-prosjekter. Stian har 22 års erfaring fra flere internasjonale IT-selskap som senior prosjektleder, før han ble ansatt i Klosser Innovasjon. Han også erfaring som gründer av et IT-selskap med fokus på datasikkerhet. Stian har god forståelse for forretningsprosesser og er ofte den som har den første kontakten med bedriftene. Nå har han ansvaret for gründertjenesten for Kongsvinger kommune, støtte til innflyttende bedrifter og kontakt mellom næringsliv og kommunene i regionen. På fritiden er det jobbing i frivillige organisasjoner.

Forretningsutvikler

Stian Gulli Hanssen

Telefon: 905 72 748

E-post: stian@klosser.no

Bli kjent med Stian

Tone Blixøen

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 413 14 891
E-post: tone@klosser.no

Tone har hovedfag i bioteknologi fra USA og Oslo, og i tillegg en MBA fra London. Hun har ledet flere prosjekter i Klosser Innovasjon som «Høgskole i Kongsvinger» og «Helsebyen Kongsvinger». For tiden er hun en av prosjektlederne på Klosser Innovasjons store satsning på landbasert oppdrett av røye. Her har hun hovedansvaret for å mobilisere fremtidige røyeoppdrettere, samt utrede marked og teknologi tilpasset denne målgruppen. Tone har selv vært gründer, jobbet med forskning og forretningsutvikling i internasjonale biotech-selskaper og vært rådgiver for næringsklynger og inkubatorer. Hennes faglige ekspertiseområder er innenfor bioøkonomi og helse. Tones fritidsinteresser er golf, «urban sketching» og feriereiser til alle verdens land.

Prosjektleder

Tone Blixøen

Telefon: 413 14 891

E-post: tone@klosser.no

Bli kjent med Tone

Werner Melby

Stilling: Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783
E-post: werner@klosser.no

Werner er utdannet siviløkonom og jobber som inkubatorleder og økonomiansvarlig i Klosser Innovasjon. Som inkubatorleder er han ansvarlig for inkubatorprogrammet og -teamet. I praksis leder han arbeidet med å realisere vedtatte satsinger relatert til inkubator. Dette gjelder etablering av nye arbeidsplasser gjennom startups og økt verdiskapning i eksisterende næringsliv. Som økonomiansvarlig er Werner ansvarlig for økonomirapportering til styret, eiere og myndigheter, samt på de prosjekter Klosser Innovasjon er involvert i. Werner har lang erfaring fra bedriftsrådgivning, industri, bank og finans, samt revisjon. Han har i tillegg vært gründer selv. Av fritidsinteresser kan nevnes jakt, fiske og friluftsliv. Han setter stor pris på familieliv og gode venners lag.

Inkubatorleder

Werner Melby

Telefon: 913 93 783

E-post: werner@klosser.no

Bli kjent med Werner